สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมต่อยอดสร้างหอระฆัง วัดน้ำพุ จ.สุโขทัย ให้เสร็จสมบูรณ์


หอระฆังในรูป ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้าง 
และสร้างค้างไว้มา 2 ปีแล้ว
เพราะยังขาดปัจจัยประมาณ 300,000 บาท
เพื่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ดังรูปข้างล่างค่ะ

จึงขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน
ร่วมต่อยอดสร้างหอระฆังให้เสร็จสมบูรณ์
ณ วัดน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

งบประมาณ 300,000 บาท

และร่วมสร้างระฆังถวายร่วมด้วย
(ยังไม่ทราบงบประมาณ)

เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์จะร่วมกันฉลองและถวายวัดให้เรียบร้อย

ผู้นำบุญ
อาม่าขาฮุ้ง 100,000 บาท
คุณพ่อวิเชียร สมประกิจ 100,000 บาท

บุญมิตรท่านใดต้องการเป็นผู้นำบุญ แจ้งชื่อที่ฤดีค่ะ ปัจจัยทั้งผู้นำบุญและผู้ร่วมบุญใส่ซองเขียนชื่ออธิษฐานจิต ถวายให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานถวายระฆังทอง

       ขออานิสงส์แห่งการถวายระฆังทอง จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญในมนุษย์สมบัติทั้งปวง เกียรติยศชื่อเสียงเกริกก้อง แซ่ซ้องทั่วทุกสารทิศ ขอเสียงระฆังทอง กึกก้องกังวานบันลือลั่น เป็นดั่งเสียงมนต์เสียงธรรมดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน สิ้นกาลนานด้วยคำอธิษฐานนี้ เทอญ

Tags : บอกบุญ  ก่อสร้าง

view