สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระ ณ วัดไทรงาม

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระ

ณ วัดไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 55

บวชพระ 3 รูป

เจ้าภาพหลักรูปละ 15,000 บาท

(เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เพราะค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆยังคงเดิม

แต่จำนวนเจ้าภาพน้อยลงค่ะ)

ผู้นำบุญ

1. คุณปฐมพร-คุณรุ่งรัตน์ ศรีสุข และ คุณกฤตภพ เอื้อฤาชา

2. น.อ. ณรงค์ศักดิ์์ หม่อมศิลา และ คุณพ่อวิเชียร สมประกิจ

3. คุณอิสรีย์ จุลจิราภรณ์ และ คุณพัทธนันท์ ทรัพย์รดาณัชชก และ คุณพรทวี คงพูนเกษมสุข

เจ้าภาพถวายปัจจัย ไทยทาน

พระอุปัชฌาย์ 1 ท่าน ท่านละ 6,000 บาท

พระคู่สวด 2 ท่าน ท่านละ 4,000 บาท

พระลำดับ 13 ท่าน ท่านละ 1,000 บาท

ผู้นำบุญ

พระอุปัชฌาย์

คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล

พระคู่สวด

1. คุณธนกร ไตรรัตน์

2. คุณปฐมพร ศรีสุข 

พระอันดับ

1. คุณสุเทพ อ่วมใจอ่อน

2. คุณนวรัตน์ ยอดวศิน

3. ครอบครัวเนียมศรี

4. ครอบครัวตรีสุคนธ์

5. ครอบครัวจงรักศักดิ์

6. คุณพิพัฒน์ หาญเจริญพิพัฒน์

7. คุณสรรสิฐ วรรธนะอมร

บุญมิตรท่านใดประสงค์เป็นเจ้าภาพ (ร่วมกันก็ได้) กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ฤดี ปัจจัยถวายให้อาจารย์ค่ะ  

ปัจจัยดังกล่าวจะนำไปใช้จ่ายดังนี้

1. เครื่องอุปสมบท

2. จตุปัจจัยไทยทานถวายอุปัชฌาย์ พระคู่สวด และพระลำดับ

3. อาหารถวายเพล

4. สังฆทานที่วัดไทรงามบิณฑบาตรมา อาทิ ข้าวสาร  น้ำมันพืช น้ำปลา เป็นต้น

5. เครื่องบวงสรวง

ปัจจัยที่เกินมาจะถวายให้แด่วัดไทรงามค่ะ หากมากเกินไปจะเก็บไว้ถวายวัดไทรงามในโอกาสต่อไป ดังเช่นเมื่อปีก่อน (อ่านกระทู้เก่าได้ที่นี่ค่ะ) ปัจจัยที่เหลือจำนวน 20,940 ได้นำไปถวายให้แด่วัดไทรงาม ร่วมกับมหาสังฆทาน เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 55 ที่ผ่านมา (ยังไม่ได้เขียนรายงานกิจกรรม เลยขอแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนค่ะ)

บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันอนุโมทนาสาธุการ เพื่อสร้างเนื้อนาบุญให้แก่พระศาสนา และร่วมบำเพ็ญงานโดยพร้อมเพรียงกัน

      ปล. ไทยทานที่จะถวายให้พระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด และพระลำดับ ในโบสถ์จะไม่ให้เจ้าภาพเข้าไปถวาย(เพื่อความเรียบร้อยในพิธี) แต่จะประกาศให้เจ้าภาพถวายปัจจัยในศาลาช่วงฉลองพระค่ะ

Tags : บอกบุญ  อุปสมบทพระ

view