สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมพุทธมงคลพิธี "พุทธปฐมสมโภชสักการะ" ในวันที่ 27 พ.ค. 55

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมพุทธมงคลพิธี

“พุทธปฐมสมโภชสักการะ”

“สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดารัตนจันทราวิเชียรมาศ โพธิอาสน์วัณณาสมาศัย”

ณ ศูนย์วิปัสสนา มูลณิธิโพธิวัณณา

ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะโรง)

มงคลฤกษ์

๙.๓๙ น.    - พิธีสรงพระพักตร์ ชำระพระวรกาย

              - พิธีบรรจุพระสรีรธาตุองค์ปฐมบรมศาสดาฯ

              - บรรจุรัตนมงคลและแผ่นทองจารึกนาม

              - (หมายเหตุ ๔)

๑๐.๐๙ น.   - ถวายเครื่องสักการะ อามิสบูชา

                สุคนธา บุปผามาลา และเบิกบายศรีมงคลจักรวาล

              - เถลิงโองการปฐมบูชาสักการะมหาพุทธบารมี

๑๐.๓๙ น.   - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพระปริตร

              - ถวายภัตตาหารเพล

              - (อาจารย์ประทีป ยอดวศิน ทำพิธีอนุโมทนากับทานบารมีมหากุศลที่บุญมิตร

                ทุกท่านนำมาร่วมบุญ ตามหมายเหตุ ๒ และ ๓)

๑๒.๐๙ น.   - บุญมิตรรับประทานอาหารร่วมกัน

๑๓.๐๙ น   - ถวายสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาฯ (ตามหมายเหตุ ๑)

๑๓.๓๙ น.   - บุญมิตรร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา

              - ขอขมาพระรัตนตรัย

              - ถอนมิจฉาธิษฐาน

              - อธิษฐานบารมี (ตั้งความปรารถนา)

              - หยาดธรณี (อุทิศบุญกุศล)

              - จรดบัว (ให้สัญลักษณ์องค์ปฐมฯ เสริมบารมีการปฏิบัติธรรม)

๑๖.๐๙ น.   - กราบลาพระรัตนตรัย

เสร็จพิธี

หมายเหตุ

๑. รายการบุญที่จะถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีดังนี้

       ๑.๑ สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาฯ

       ๑.๒ พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร

       ๑.๓ โต๊ะหมู่บูชา กระถางธูป แจกัน

       ๑.๔ ฆ้องทิพย์เสียงสวรรค์

       ๑.๕ ป้ายสักการะ

       ๑.๖ มหาสังฆทานและจตุปัจจัย ไทยทานทั้งปวง

๒. บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมบุญบารมีในส่วนแห่งการสร้างองค์ปฐมฯ ถวายเครื่องสักการะ ภัตตาหารเพล ปัจจัยไทยทานถวายพระสงฆ์ หรืออื่นๆ ให้ตั้งจิตอธิษฐาน นำปัจจัยใส่ซอง เขียนชื่อ-นามสกุล และผู้ร่วมบุญกับท่าน ประสงค์การบุญใดให้ระบุ ใช้ซองเดียว ระบุหลายรายการก็ได้ เพื่อที่อาจารย์ประทีป ยอดวศิน จะได้อ่านอนุโมทนา สวดมนต์แผ่บารมี และดำเนินการตามที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ทุกๆประการ

๓. บุญมิตรท่านใดต้องการถวายเครื่องสังฆทานมังสวิรัติ (เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, ชำระหนี้สงฆ์, อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ) ขอให้จัดเตรียมด้วยตัวเอง อาจารย์ประทีป ทำพิธีอนุโมทนา และร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

๔. เมื่ออาจารย์ประทีป กลับมาที่โต๊ะบวงสรวงแล้ว ให้สวดพร้อมผู้นำ ดังนี้

   “สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง อะระหัน  ตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส”*

 * ความหมาย “ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพละธรรม ด้วยเดชแห่งพละธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และด้วยเดชแห่งพละธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้า จงคุ้มครองรักษาความดีไว้ได้โดยประการทั้งปวงเทอญ”

Tags : บอกบุญ

view