สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง "อังสะรัตนไพลิน" และ "รัตนมัญจสาฎกพระแท่นดงรัง" ณ พระแท่นดงรัง

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง

"อังสะรัตนไพลิน"
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่
"พระพุทธสาลวิสัยมงคล"

พระประธาน
ซึ่งประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร


และอัครสาวกทั้ง 2 องค์
(2 ผืน)
และ
"รัตนมัญจสาฎกพระแท่นดงรัง"
ผ้าคลุมพระแท่นดงรัง
เป็นผ้าเพชรขนาดใหญ่ปักลาย
ปทุมรัตนธรรมจักร
ขนาด 2.8 x 5.0 ม.

ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 55

ณ วัดพระแท่นดงรัง
จ.กาญจนบุรี

มูลค่าในการจัดสร้างครั้งนี้
ประมาณ 200,000 บาท

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมบุญ ใส่ซองเขียนชื่อ ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วถวายอาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระ

อิมัง มะยัง ภันเต ภะคะวา ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าห่มสักการะผืนนี้

 ซึ่งมีสีดุจดั่งทอง อันเป็นเครื่องบรรณาการที่นำมาได้โดยยาก แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

 ต่อพระพุทธสาลวิสัยมงคล ณ ที่นี้ สาธุโน ภันเต ภะคะวา

 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดรับ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุข

 ประดุจดังเกราะเพชรเก็จแก้วรัตนปราการ ปกป้องคุ้มครองจากหมู่มารและพาลภัย

 เจริญในมรรค ผล นิพพาน ตลอดสิ้นกาลนานเทอญ

Tags : บอกบุญ  อังสะรัตนสาฎก

view