สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมถวายมณีรัตน (เพชรประดับ) แด่ สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดารัตนจันทราวิเชียรมาศฯ

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมถวายมณีรัตน (เพชรประดับ)
แด่ 
สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดารัตนจันทราวิเชียรมาศ โพธิอาสน์วัณณาสมาศัย


(องค์นี้ไม่ใช่องค์ปฐมศาสดารัตนจันทราวิเชียรมาศฯ ค่ะ แต่จะประดับเพชรแบบองค์นี้ รูปองค์จริงไม่ได้ถ่ายมา ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ มีเฉพาะรูปฐานด้านล่างนี้เท่านั้นค่ะ)

มูลค่าเพชรประดับ

ยังไม่สรุป

ผู้นำบุญ
คุณสุธิดา สมประกิจ
และ
อาม่าขาฮุ้ง แซ่แต้

บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมถวายมณีรัตน (เพชรประดับ) เป็นพุทธบูชา นำปัจจัยใส่ซอง เขียนชื่อ สวดมนต์อธิษฐานจิต แล้วให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานถวายเพชรประดับองค์ปฐมฯ

          ขออานิสงส์แห่งการถวาย มณีรัตนะ เป็นพุทธบูชา (แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ขอแก้วมณีแห่งปัญญา เรืองรองสว่างไสว พุทธิปัญญารุ่งโรจน์ชัชวาล โพธิจิตใสบริสุทธิ์หมดจด  พุทธจิตตื่นรู้ แจ้งจบอนุตรธรรมสัมมาสัมโพธิญาณและพระนิพพานเทอญ

Tags : บอกบุญ  สร้างพระ

view