สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมบุญ "ถวายเทียนชัยมงคล" เป็นพุทธบูชา ตลอดทั้งปี

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมถวาย
เทียนชัยมงคล
เป็นพุทธบูชา ตลอดทั้งปี

เนื่องจากอานิสงส์แห่งการถวายเทีย
เป็นพุทธบูชา
ส่งผลให้เกิดสติปัญญา ดวงตาเห็นธรรม
ชีวิตสว่างไสวเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
ดังคำที่ทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวทุกครั้ง
ที่จุดเทียนว่า
"โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสว
และสว่างยิ่งๆขึ้นไปดุจแสงเทียนชัย
ที่จุดบูชานี้เทอญ"

ที่ผ่านมา ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ 
เป็นเจ้าภาพมาตลอด
บุญมิตรจะร่วมเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา

แต่ด้วยความกรุณาของอาจารย์
อยากให้บุญมิตรทุกท่านได้มีส่วนร่วมใน
บุญกุศล
และอานิสงส์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

จึงขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมถวายเทียนเป็นพุทธบูชา ในงานบุญพิธีตลอดทั้งปี

โดยมีครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ เป็นผู้นำบุญ

สามารถร่วมบุญได้ตลอดทั้งปี
โดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นระยะๆ
บิลค่าเทียนที่ได้ถวายไปแล้วในงานบุญพิธี
ที่ผ่านมา

จำนวน 15 คู่
มูลค่า

18,000 บาท

บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมบุญ ใส่ซองเขียนชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิต ถวายให้อาจารย์ อาจารย์จะนำไปมอบให้แก่ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ เพื่อขยายบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : บอกบุญ  ถวายเทียน

view