สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านเป็นผู้นำบุญ "มหาสังฆทาน" ณ วัดหนองปลวก

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านเป็นผู้นำบุญ
"มหาสังฆทาน" ณ วัดหนองปลวก
ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555

เนื่องจากทางวัดมีพระสงฆ์มากกว่า 100 รูป
และขาดแคลนข้าวสารเป็นจำนวนมาก
ทางกลุ่มจึงเห็นว่าสังฆทานที่เตรียมไว้ถวายประมาณ 100 ถัง นั้นไม่เพียงพอ
จึงได้จัดซื้อข้าวสารและเครื่องบริโภคอื่นๆเพิ่มเติม
จึงขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านเป็นผู้นำบุญ
ตามรายการดังต่อไปนี้

ข้าวสาร 10 กระสอบ
(กระสอบละ 50 กิโลกรัม 1,150 บาท)
ผู้นำบุญ 10 ท่าน ท่านละ 1,200 บาท
1. ครอบครัวเนียมศรี
2. ครอบครัวเนียมศรี
3. คุณอุทัย ตรีสุคนธ์
4. คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล
5. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
6. คุณกฤตภพ เอื้อฤาชา
7. คุณธนกร ไตรรัตน์
8. คุณสุธิดา สมประกิจ
9. คุณสุธิดา สมประกิจ
10. คุณสุธิดา สมประกิจ

น้ำมัน 6 ลัง
(ลังละ 12 ขวด 475 บาท)
ผู้นำบุญ 3 ท่าน ท่านละ 1,000 บาท
1. ครอบครัวเนียมศรี
2. ครอบครัวเนียมศรี
3. คุณนวรัตน์ ยอดวศิน
4. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์

น้ำปลา 6 ลัง
(ลังละ 12 ขวด 120 บาท)
ผู้นำบุญ 1 ท่าน ท่านละ 800 บาท
คุณอุทัย ตรีสุคนธ์

เต้าเจี้ยว 2 ลัง
(ลังละ 12 ขวด 320 บาท)
ผู้นำบุญ 1 ท่าน ท่านละ 700 บาท
คุณอุทัย ตรีสุคนธ์
ซีอิ๊วขาว 2 ลัง
(ลังละ 12 ขวด 200 บาท) 
ผู้นำบุญ 1 ท่าน ท่านละ 400 บาท
คุณอุทัย ตรีสุคนธ์
ซอสภูเขาทอง 2 ลัง
(ลังละ 12 ขวด 355 บาท) 
ผู้นำบุญ 1 ท่าน ท่านละ 800 บาท
คุณอุทัย ตรีสุคนธ์
น้ำตาล 4 กระสอบ
(กระสอบละ 25 ถุง 580 บาท)
ผู้นำบุญ 4 ท่าน ท่านละ 600 บาท
1. คุณอุทัย ตรีสุคนธ์
2. คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล
3. คุณกฤตภพ เอื้อฤาชา
ปัจจัยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำสมทบกับปัจจัยร่วมสังฆทาน
ที่จะถวายพร้อมกับมหาสังฆทานในวันดังกล่าวต่อไปค่ะ

คำอธิษฐานถวายสังฆทาน (ข้าวสารอาหารแห้ง-อุปโภคบริโภค)

          ขออานิสงส์แห่งการถวายข้าว-น้ำ เครื่องอุปโภคบริโภคใช้สอย ขอให้ชีวิตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนผล ความลำเค็ญเข็ญใจไม่มี สุขะและพละ บริบูรณ์ สิ่งของและปัจจัยในการดำเนินชีวิตเพียบพร้อม สะดวกสบายทุกประการเทอญ

บุญมิตรท่านใดสนใจเป็นผู้นำบุญ แจ้งชื่อที่ฤดี(เพื่อนำรายชื่อให้อาจารย์อ่านอนุโมทนาในวันงาน) ปัจจัยเขียนชื่อใส่ซองอธิษฐานจิต แล้วถวายให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  มหาสังฆทาน

view