สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน ร่วมเป็นผู้นำบุญ "เครื่องสักการะบูชา" ตามเส้นทางสร้างมหาบารมี นมัสการพระพุทธบาทสี่รอย

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน ร่วมเป็นผู้นำบุญ "เครื่องสักการะบูชา"
ตามเส้นทางสร้างมหาบารมี
นมัสการพระพุทธบาทสี่รอย
ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม. 2555

การเดินทางครั้งนี้ 
ขอความกรุณาบุญมิตรทุกท่าน
ที่ร่วมเดินทางไม่ต้องเตรียมสิ่งของ
สังฆทานใดๆไป เนื่องจากพื้นที่เรามีจำกัด
ซึ่งทางฝ่ายอำนวยบุญ
ได้จัดเตรียมเครื่องสักการะบูชา
และสังฆทานไว้ให้ร่วมบุญกันค่ะ

บุญมิตรต้องการสร้างบุญใด
ให้แสดงเจตจำนงเป็นผู้นำบุญ
ซึ่งอาจารย์ประทีปจะเป็นตัวแทนถวาย
และ จะประกาศชื่อผู้นำบุญ ในทุกๆวัด
เพื่อให้บุญมิตรทุกท่าน
ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการค่ะ

บุญมิตรมีจิตศรัทธา
เป็นผู้นำบุญรายการใด
เสมือนได้ร่วมสร้างมหาบารมี
ตลอดการเดินทางในครั้งนี้ค่ะ

รายการบุญมีดังนี้
1. เครื่องสักการะบูชา
1 ชุด ประกอบด้วย
ตาลปัตรปักพรหมโลกาลัญฉกร
 ด้ามและขาตั้งมุก 1 ชุด
 (สามารถเลือกได้ 7 สีตามวัน มีสีละ 2 ชุดเท่านั้นค่ะ),
 บาตร 1 ลูก, ผ้าไตร 1 ชุด
จำนวน 11 ชุด ชุดละ 4,000 บาท
ผู้นำบุญมากสุด 2 ท่านต่อ 1 ชุด
 ซึ่งจะนำไปถวาย ณ วัด ดังต่อไปนี้
1. วัดบ้านเด่น- ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ (สีส้ม)
2. วัดอรัญวิเวก- คุณอุทัย ตรีสุคนธ์ (สีชมพู)
3. วัดเจดีย์หลวง- คุณปฐมพร ศรีสุข (สีเหลือง)
4. วัดพระสิงห์- คุณสุเพ็ญ ปานวัชราคม (สีม่วง)
5. วัดสวนดอก - ครอบครัวเนียมศรี (สีเขียว)
6. วัดอุโมงค์ - ครอบครัวรุ่งสิมะกุล และคุณชาธินี รัชทรงศิริ(สีม่วง)
7. พระธาตุดอยสุเทพ- คุณวิเชียร สมประกิจ (สีเหลือง)
8. วัดพระพุทธบาทสี่รอย- อาจารย์ (สีฟ้า)
9. วัดป่าดาราภิรมย์- พล.อ.ท. พิทยา แสงแผ้ว พล.อ.ต.ณรงค์ศักดิ์ หม่อมศิลา และ น.อ. อนันต์ จันทร์ส่งเสริม(สีเขียว)
10. พระธาตุหริภุญไชย- คุณสุธิดา สมประกิจ(สีฟ้า)
11. พระธาตุลำปางหลวง- คุณธนกร ไตรรัตน์ (สีแดง) 

คำอธิษฐานถวายตาลปัตร

          ขออานิสงส์แห่งการถวายตาลปัตร หากแม้นมีเรื่องไม่พึงประสงค์ ทุกข์โทษ เศร้าหมอง ไม่สบาย ให้กลับกลายเป็นเรื่องดี เจริญกาย เจริญใจ และเรื่องดีทั้งหลาย ให้สมประสงค์ได้เป็นทวีคูณเทอญ 

คำอธิษฐานถวายบาตรพระ

          ขออานิสงส์แห่งการถวายบาตรพระ ขอความอดอยากหิวโหย และความไม่มีอย่าได้บังเกิด ขอลาภสักการะเพิ่มพูนเป็นนิตย์เทอญ

 คำอธิษฐานถวายผ้าไตร

          ขออานิสงส์แห่งการถวายผ้าไตร ขอวรรณะผ่องใสงามสง่า ความร้อนหนาวและทุกข์โทษแห่งอารมณ์สังขาร(การปรุงแต่ง)หมดสิ้น สังขาร(ร่างกาย)เจริญในธรรมปฏิบัติเทอญ 


2. รัตนพุทธราชูปโภคสักการะ
1 ชุด ประกอบด้วย
รัตนนวสุวรรณหิรัญฉัตร
(ฉัตรคู่เงิน-ทองประดับเพชร 9 ชั้น)
พานพุ่มคู่เงิน-ทองประดับเพชร
กรวยบูชาประดับเพชร
สามารถคลิกดูรูปได้ที่นี่
จัดทำไว้ทั้งหมด 5 ชุด
ชุดละ 22,000 บาท
ผู้นำบุญมากสุด 4 ท่านต่อ1ชุด
ซึ่งจะนำไปถวาย ณ วัด ดังต่อไปนี้
1. วัดบ้านเด่น - คุณธนกร ไตรรัตน์
2. พระธาตุดอยสุเทพ - ครอบครัวสมประกิจ
3. พระพุทธบาทสี่รอย - อาจารย์
4. วัดสวนดอก - คุณอุทัย ตรีสุคนธ์
5. วัดป่าดาราภิรมย์ - ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์

คำอธิษฐานถวายรัตนพุทธราชูปโภค

          ขออานิสงส์แห่งการถวายรัตนพุทธราชูปโภค ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในมนุษย์สมบัติและข้าทาสบริวาร เถลิงเกียรติเถลิงยศ เกษมสำราญ สิ้นกาลนานเทอญ


3. ผ้าห่มพระธาตุ
จำนวน 3 ผืน ผืนละ 2,500 บาท
ผู้นำบุญ 1 ท่าน ต่อ 1 ผืน
ซึ่งจะนำไปห่มพระธาตุดังนี้
1. พระธาตุดอยสุเทพ -คุณปาณสาร อึ้งกาญจนากุล
2. พระธาตุหริภุญชัย- ครอบครัวสมประกิจ
3. พระธาตุลำปางหลวง- ครอบครัวรุ่งสิมะกุล

4. สังฆทาน จำนวน 110 ถัง
ถังละ 500 บาท
ผู้นำบุญท่านละอย่างน้อย 1 ถัง
จะนำไปถวายวัดละ 10 ถัง
(ทางกลุ่มจะจัดรายชื่อให้อาจารย์ประกาศในแต่ละวัดให้ค่ะ)
ครอบครัวสมประกิจ 20 ถัง
คุณธนกร ไตรรัตน์  10 ถัง
คุณอุทัย ตรีสุคนธ์ 5 ถัง
คุณปฐมพร ศรีสุข 5 ถัง
ครอบครัวเนียมศรี 6 ถัง
ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ 20 ถัง
คุณกฤตภพ เอื้อฤาชา 1 ถัง
ซ้อกุง 1 ถัง
คุณอภิชญา11 ถัง
คุณจตุพร เอี่ยมสอาด 11 ถัง
ครอบครัวจงรักศักดิ์ 5 ถัง
ซ้อนี 8 ถัง
คณะท่านเจ้ากรม 11 ถัง
ซ้อแหว๋ว 2 ถัง
พี่วิไล 1 ถัง
คุณฐานวัฒน์  1 ถัง
คุณแสงสุข 2 ถัง

คำอธิษฐานถวายสังฆทาน

(ข้าวสารอาหารแห้ง-อุปโภคบริโภค)

          ขออานิสงส์แห่งการถวายข้าว-น้ำ เครื่องอุปโภคบริโภคใช้สอย ขอให้ชีวิตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนผล ความลำเค็ญเข็ญใจไม่มี สุขะและพละ บริบูรณ์ สิ่งของและปัจจัยในการดำเนินชีวิตเพียบพร้อม สะดวกสบายทุกประการเทอญ

5. ผ้าไตร 40 ชุด
ชุดละ 800 บาท
ผู้นำบุญท่านละอย่างน้อย 1 ชุด
จะนำไปถวายวัดละอย่างน้อย 3 ชุด
ซึ่งจะดูความเหมาะสมเมื่อถึงสถานที่ค่ะ
(ทางกลุ่มจะจัดรายชื่อให้อาจารย์ประกาศในแต่ละวัดให้ค่ะ)
คุณธนกร ไตรรัตน์  3 ชุด
ครอบครัวเนียมศรี 5 ชุด
ครอบครัวอมรทิพย์รัตย์ 4 ชุด
คุณกฤตภพ เอื้อฤาชา 1 ชุด
ซ้อกุง 1 ชุด
คุณสุธิดา 9 ชุด
อาม่ากิมฮุ้ง 4 ชุด
ครอบครัวตรีสุคนธ์ 3 ชุด
คุณอภิชญา11 ชุด
ครอบครัวจงรักศักดิ์ 2 ชุด
ซ้อนี 1 ชุด

คำอธิษฐานถวายผ้าไตร

          ขออานิสงส์แห่งการถวายผ้าไตร ขอวรรณะผ่องใสงามสง่า ความร้อนหนาวและทุกข์โทษแห่งอารมณ์สังขาร(การปรุงแต่ง)หมดสิ้น สังขาร(ร่างกาย)เจริญในธรรมปฏิบัติเทอญ 


6. เทียนพรรษา 16 คู่
คู่ละ 1,800 บาท
ผู้นำบุญท่านละ 1 คู่
1. วัดบ้านเด่น- คุณธนกร ไตรรัตน์ 
2. วัดอรัญวิเวก - คุณจตุพร เอี่ยมสอาด
3. วัดเจดีย์หลวง- คุณปฐมพร ศรีสุข
4. วัดพระสิงห์- คุณสุเพ็ญ ปานวัชราคม
5. วัดสวนดอก- คุณกฤตภพ เอื้อฤาชา 
6. วัดอุโมงค์ - ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
7. ครูบาศรีวิชัย - ครอบครัวสมประกิจ
8. พระธาตุดอยสุเทพ- คุณพ่อวิเชียร สมประกิจ
9. พระธาตุดอยสุเทพ- คุณอุษณีย์ ศุภาดารัตนาวงศ์ 
10. วัดพระพุทธบาทสี่รอย- อาจารย์
11. วัดพระพุทธบาทสี่รอย- อาจารย์
12. วัดป่าดาราภิรมย์ - ครอบครัวเนียมศรี
13. พระธาตุหริภุญไชย- คุณสุธิดา สมประกิจ
14. พระธาตุหริภุญไชย- คุณอิสรีย์ จุลจิราภรณ์
15. พระธาตุลำปางหลวง - ครอบครัวรุ่งสิมะกุล
16. พระธาตุลำปางหลวง - ครอบครัวสมประกิจ
7.อังสะรัตนสาฎก
จำนวน 4 ผืน
ขนาด 0.65 x 3.50 ม. จำนวน 1 ผืน 
ผืนละ 35,000 บาท(พระบาทสี่รอย)
ขนาด 0.80 x 4.50 ม. จำนวน 3 ผืน 
ผืนละ 52,000 บาท
รวมมูลค่า 191,000 บาท
ผู้นำบุญ ท่านละ 3,000 บาท
ซึ่งจะนำไปถวาย ณ วัดดังต่อไปนี้
(ทางกลุ่มจะจัดรายชื่อให้อาจารย์ประกาศในแต่ละวัดให้ค่ะ)
1. วัดบ้านเด่น
2. วัดสวนดอก
3. พระธาตุดอยสุเทพ-คุณณัฐกฤตา ยอดวศินและหลาน
4. พระพุทธบาทสี่รอย- อาจารย์
รายนามผู้นำบุญ
อาจารย์ 1 ผืน
คุณณัฐกฤตา ยอดวศินและหลาน 1 ผืน
1. ครอบครัวเนียมศรี
2. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
3. คุณปภาดา ไพโรจน์พีีระไพศาล
4. ท่านเจ้ากรมพิทยา
5. คุณณรงค์ศักดิ์ หม่อมศิลา
6. คุณนราภรณ์ วัชรากร
7. คุณจตุพร เอี่ยมสอาด
8. ครอบครัวรุ่งสิมะกุล
9. ครอบครัวสมประกิจ
10. ครอบครัวสมประกิจ
11. ครอบครัวตรีสุคนธ์
12. ซ้อกุง
13. คุณอำนาจ-คุณมาลี ปานวัชราคม
14. ครอบครัวจงรักศักดิ์
15. ซ้อนี
16. คุณยศวัฒน์ แสงแผ้ว
17. ครอบครัวยินดีทวีทรัพย์
18. คุณวันชัย พงษ์พยัคเลิศ
19. คุณสมหมาย แซ่ตั้ง
20. คุณวันทนา วิทยะเสถียรกุล
21. คุณเอ็งจ้วง แซ่ลี้
22. คุณฐานวัฒน์ สินทิพย์ดิษกุล
23. คุณณภัทร ประพันธ์วิทยาศิทธ์
24. คุณอมลภา เอนกพงศ์
25. คุณลำเจียก เอนกพงศ์
26. คุณมนทรวง เจนกสิกิจ
27. คุณแสงสุข กิ่งรุ้งเพชร
28. คุณสิริมา พุทธามงคล
29. คุณสรรสิฐ วรรธนะอมร
30. ครอบครัววัฒนจตุรพร
31. คุณอิสรีย์ จุลจิราภรณ์
32. คุณอิสรีย์ จุลจิราภรณ์
33. คุณกิมฮุ้ง แซ่โง้วและครอบครัว
34. ครอบครัว พัฒนกิจการุณ-เกียรติสิริกมล
35. คุณวรรณา หรรษาพันธุ์
8. เครื่องพุทธราชูปโภคสักการะ
ประกอบด้วย
นวสุวรรณหิรัญฉัตร 1 คู่
พานพุ่มเงิน-ทอง 1 คู่
(แบบผ้าไม่ติดเพชร)
จำนวน 6 ชุด ชุดละ 3,500 บาท
ผู้นำบุญมากสุด 2 ท่านต่อ 1 ชุด
รายนามผู้นำบุญ
1.ซ้อกุง
2.คุณสุธิดา สมประกิจ
3.ครอบครัวเนียมศรี 
4.คุณพัชรดา ปานวัชราคม
5.คุณสรรพสิฐ วรรธนะอมร
6.ครอบครัวจงรักศักดิ์

คำอธิษฐานถวายเครื่องพุทธราชูปโภค

          ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่องพุทธราชูปโภค ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในมนุษย์สมบัติและข้าทาสบริวาร เถลิงเกียรติเถลิงยศ เกษมสำราญ สิ้นกาลนานเทอญ

9.วัชรบาตร วัดพระพุทธบาท๔รอย
รายนามผู้นำบุญ 
1. คุณพ่อวิเชียร สมประกิจ
2. คุณประเทือง ยอดวศิน
3. คุณสุธิดา สมประกิจ
4. คุณปาณสาร อึ้งกาญจนากุล
5. คุณภัทรฤดี กิติวรรณกุล
6. คุณธนกร ไตรรัตน์
รายนามผู้สมทบบุญ
1. คุณพัชรดา ปานวัชราคม

10. โคมส่องอังสะรัตนสาฎก
จำนวน 4 ชุด ชุดละ 500 บาท
ผู้นำบุญ 4 ท่าน
รายนามผู้นำบุญ
1. ครอบครัวตรีสุคนธ์
2. ครอบครัวรุ่งสิมะกุล
3. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
4. ครอบครัวเนียมศรี


หากมีปัจจัยเกินมาจากค่าใช้จ่ายจริงจะนำไปสมบทค่าบายศรีที่ทางฝ่ายอำนวยบุญกำลังสั่งทำถวายตามวัดสำคัญต่างๆ อาทิเช่น วัดพระพุทธบาทสี่รอย (ซึ่งยังไม่ทราบมูลค่า) หากเหลือจะนำไปทำบุญตามวัดต่างๆในทัวร์ครั้งนี้ค่ะ
ส่วนปัจจัย (แก้วสารพัดนึก)
 จะมีพานมหาเศรษฐีมารับปัจจัยของท่าน
ก่อนถึงวัดทุกวัดบนรถค่ะ

บุญมิตรท่านใดมีจิตศรัทธาต้องการเป็นผู้นำบุญในรายการใด กรุณาแจ้งชื่อที่ฤดี ปัจจัยใส่ซอง ระบุ"เป็นผู้นำบุญ ทัวร์เชียงใหม่" เขียนชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิต แล้วให้อาจารย์ภายในวันที่ 29 ก.ค. 55 ค่ะ

Tags : บอกบุญ  ทัวร์มหาบารมี

view