สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นผู้นำบุญ "อังสะรัตนสาฎก" และ "รัตนพุทธราชูปโภค" ณ วัดถ้ำสาริกา

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นผู้นำบุญ
 "อังสะรัตนสาฎก"
 และ 
"รัตนพุทธราชูปโภค"
 ณ วัดถ้ำสาริกา

ซึ่งจะนำไปถวายในวันที่ 12 ส.ค. 2555

อังสะรัตนสาฎก
ขนาด 0.40 x 2.80 ม.
มูลค่า 30,000 บาท
ผู้นำบุญ 10 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท
ผู้นำบุญ
1.คุณสรรพสิฐ
2.คุณธนกร ไตรรัตน์
3.คุณจตุพร เอี่ยมสอาด
4.ครอบครัวสมประกิจ
5.ครอบครัวรุ่งสิมะกุล
6.ครอบครัวตรีสุคนธ์
7.ครอบครัวแสงแผ้ว
8.ครอบครัวหม่อมศิลา
9.คุณสิริมา พุทธามงคล
10. คุณปาณสาร อึ้งกาญจนากุล

และ
"รัตนพุทธราชูปโภค"
อันประกอบด้วย

รัตนนวสุวรรณหิรัญฉัตร
(ฉัตรคู่เงิน-ทองประดับเพชร 9 ชั้น)

พานพุ่มคู่เงิน-ทองประดับเพชร

กรวยบูชาประดับเพชร

ทั้งชุด (5 ชิ้น) มูลค่า 22,000 บาท

ผู้นำบุญ 4 ท่าน ท่านละ 5,500 บาท
ผู้นำบุญ
1.คุณธนกร ไตรรัตน์
2.คุณจตุพร เอี่ยมสอาด
3. ครอบครัวสมประกิจ
4.คุณปภาดา ไพโรจน์พีระไพศาล

บุญมิตรท่านใดสนใจเป็นผู้นำบุญแจ้งชื่อที่ฤดี ปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิตให้อาจารย์ค่ะ บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมสมทบบุญ สามารถร่วมบุญได้ตามปกติ โดยใส่ซองเขียนชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิตให้อาจารย์ค่ะ 

Tags : บอกบุญ

view