สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมงานอุปสมบท นายศุภอรรถ ศุภาดารัตนาวงศ์ ณ วัดสุวรรณดาราราม

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมงานบุญพิธีมหากุศลอุปสมบท
นายศุภอรรถ ศุภาดารัตนาวงศ์ 
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่บูรพกษัตราธิราชเจ้า
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกๆพระองค์
ณ วัดสุวรรณดาราราม จ.อยุธยา
ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2555
โดยมี
คุณอุษณีย์ - คุณ ศุภชัย ศุภาดารัตนาวงศ์
เป็นเจ้าภาพอุปสมบท

อาม่าขาฮุ้ง แซ่แต้
ครอบครัวสมประกิจ
ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
เป็นเจ้าภาพมหรสพ(ลิเก)ฉลอง 3 คืน

กำหนดการ
5.00 น. อาจารย์ออกจากบ้าน
6.09 น. ยกธูปเทียนแพถวายตัว
6.19 น. ปลงผมนาค
7.09 น. พิธีพุทธามิสบูชาสักการะและบวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า
8.09 น. แห่นาครอบโบสถ์
9.09 น. พิธีอุปสมบท
10.39 น. ฉลองพระใหม่
บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมบุญในครั้งนี้ นำปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อ-นามสกุล สวดมนต์อธิฐานจิต แล้วให้อาจารย์อนุโมทนาค่ะ ปัจจัยที่เกินมาจากค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบสร้างอังสะรัตนสาฎกต่อไปค่ะ

คำอธิษฐาน เจ้าภาพบวชพระ

          ขออานิสงส์แห่งการเป็นเจ้าภาพบวชพระ ขอให้ลูกหลานวงศ์ตระกูลเจริญรุ่งเรืองในบวรพุทธ-ศาสนา มีสัมมาทิฐิ มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ เกื้อกูลพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองตลอดไปเทอญ

Tags : บอกบุญ  อุปสมบทพระภิกษุ

view