สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน เป็นผู้นำบุญ "เครื่องสักการะบูชา" วัดถ้ำสาริกา

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน เป็นผู้นำบุญ 
เครื่องสักการะบูชา 
วัดถ้ำสาริกาและวัดเขาชะโงก
ในวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค. 55
บุญมิตรต้องการสร้างบุญใด
ให้แสดงเจตจำนงเป็นผู้นำบุญ
ซึ่งอาจารย์ประทีปจะเป็นตัวแทนถวาย
และ จะประกาศชื่อผู้นำบุญ ในทุกๆวัด
เพื่อให้บุญมิตรทุกท่าน
ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการค่ะ

รายการบุญมีดังนี้
1. เครื่องสักการะบูชา 2 ชุด
1 ชุด ประกอบด้วย
ตาลปัตรปักพรหมโลกาลัญฉกร
 ด้ามและขาตั้งมุก 1 ชุด
 บาตร 1 ลูก, ผ้าไตร 1 ชุด
ชุดละ 4,000 บาท
ผู้นำบุญ ท่านละ 1,000 บาท
(4 ท่านต่อ1ชุด)
รายนามผู้นำบุญ
1-2 คุณสุธิดา สมประกิจ
3 ครอบครัวตรีสุคนธ์
4 ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
5 ครอบครัวไตรรัตน์
6 ครอบครัวเอี่ยมสอาด
7 พล.อ.ท.พิทยา แสงแผ้ว
8 คุณวรรทนา เพชรแก้ว
9 พล.อ.ต.ณรงศักดิ์ หม่อมศิลา
10 ครอบครัวหาญบุญญาพิพัฒน์
2. เทียนพรรษา 3 คู่
คู่ละ 1,500 บาท
(ไม่มีลาย)
ผู้นำบุญท่านละ 500 บาท
(3ท่านต่อ 1 คู่)
รายนามผู้นำบุญ
1-3 คุณสุธิดา สมประกิจ
ครอบครัวตรีสุคนธ์
5 ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
6-8 ครอบครัวไตรรัตน์
9 ครอบครัวเอี่ยมสอาด
10 พล.อ.ต.ณรงศักดิ์ หม่อมศิลา

3.เทียนมังกร 1 คู่
ถวายพระพุทธบาท วัดเขาชะโงก
คู่ละ 1,000 บาท
ผู้นำบุญท่านละ 500 บาท
รายนามผู้นำบุญ
1. คุณสุธิดา
2. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์

4. พานพุ่มดอกบัว 3 พุ่ม
พุ่มละ 900 บาท
ผู้นำบุญท่านละ 300 บาท
รายนามผู้นำบุญ
1-3 คุณสุธิดา
ครอบครัวตรีสุคนธ์
5 ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
6-8 ครอบครัวรุ่งสิมะกุล
9 ครอบครัวไตรรัตน์
10 พล.อ.ต.ณรงศักดิ์ หม่อมศิลา

บุญมิตรท่านใดที่จะถวายผ้าไตร สังฆทาน สามารถนำไปร่วมบุญได้ตามปกติค่ะ

บุญมิตรท่านใดมีจิตศรัทธาต้องการเป็นผู้นำบุญในรายการใด กรุณาแจ้งชื่อที่ฤดี ปัจจัยใส่ซอง ระบุ"เป็นผู้นำบุญ วัดถ้ำสาริกา-วัดเขาชะโงก" เขียนชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิต แล้วให้อาจารย์ภายในวันที่ 12 ส.ค. 55 ค่ะ

Tags : บอกบุญ

view