สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

23 ม.ค. 2555 ยกนวสุวรรณฉัตรพรหมโลก และถวายพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก

นวสุวรรณฉัตรพรหมโลก ที่ใช้เวลาทำเพียง 13 วัน เสร็จก่อนวันยกฉัตรเพียง 2 วัน

นวสุวรรณฉัตร ฉัตร ๙ ชั้น
บูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๙ ประการ ได้แก่
อะระหัง, 
เป็นผู้ไกลจากกิเลส, 
สัมมาสัมพุทโธ, 
เป็นตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
วิชชาจะระณะ สัมปันโน, 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ, 
สุคะโต, 
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี,
โลกะวิทู, 
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง,
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, 
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิงกว่า,
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, 
เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,
พุทโธ,
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม,
ภะคะวา.
เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ 

วันนี้ฤกษ์ดี มงคลดี เป็นวันตรุษจีน วันปีใหม่ จะมาสร้างบุญบารมี
ยกนวสุวรรณฉัตร บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า
กลุ่มพรหมโลกจึงจัดพิธีบวงสรวงทั้งแบบไทย และแบบจีน


พรหมโลการาม ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในแดนสุขาวดี


บุญมิตรต่างช่วยกันบำเพ็ญงาน จัดของบวงสรวง

แบบไทยก็ยังคงความอลังการเหมือนเดิม


เริ่มพิธีบวงสรวง ต่อหน้าพระพักตร์ 
 สมเด็จพระพุทธปฐมบรมศาสดา พรหมโลกานันไตศวรรย์

เบิกบายศรี และของมงคล (การเบิก(เจิม)เป็นการถวายสิ่งนั้นๆ)เบิกมังกรคู่


โชติ โชติ ปะรายะโน


ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสว
และสว่างยิ่งๆขึ้นไป

ดุจแสงเทียนชัย
ที่จุดบูชานี้เทอญ
จุดธูปบูชาแม่บายศรี


กล่าวคำบวงสรวง


และตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ต่อหน้าพระพักตร์ องค์สมเด็จพระพุทธปฐมบรมศาสดาฯ

บูชา เหล่าโจ้วเซี้ยอ๊วง
(สมเด็จพระพุทธปฐมบรมศาสดา พรหมโลกานันไตศวรรย์)
โจ้วอ๊วงเซี้ยเอี๊ยกง
(ท่านปู่ใหญ่พรหมโลก)
โจ้วอ๊วงฮุ๊กจื้อ
(ท่านพรหมโลกาบุตรธรรมบาล)
จูฮุกจูผ่อสัก
(หมื่นพุทธสัพพโพธิสัตว์)


อาจารย์แจกอั่งเปา สำหรับบุญมิตรที่นำส้มมาขอพร

สำหรับท่านที่ไม่ได้นำส้มมา อาจารย์ก็แจกอั่งเปาให้หมดทุกท่าน

บวงสรวงช่วงเช้าเสร็จ ก็ลงมาถวายภัตตาหารเพล ณ ปฐมสภาศาลา

ใกล้ถึง ฤกษ์ ยกฉัตร เวลา 12.09 น.
ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ีองค์สมเด็จพระพุทธปฐมบรมพุทธวงศ์ สิกขีทศพลญาณ
(องค์ปฐมต้น) ได้เสด็จมาอนุโมทนาในการสร้างกุศลกับบุญมิตรทุกท่าน

ขอพระสัทธรรมจงดำรงคงมั่นนิรันดร


สถิตย์สถาพรในอัตภาพธาตุขันธ์ พลัง กระแส และจิตวิญญาณเดิมแท้อันบริสุทธิ์

ในทุกภพทุกชาติที่เกิด ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า(ทำพิธีสุหร่าย)


(เจิมนวสุวรรณฉัตร)


(และถวายแผ่นทอง)


(โปรยดอกไม้)


สองผู้นำบุญหลัก


ขอให้ปฏิบัติถึงที่สุดแห่งธรรมที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว
แม้เพียงเศษเสี้ยวธุลีแห่งธรรม ก็ขอให้รู้แจ้งทั้งหมดทั้งปวง


ขอกำลังกาย และกำลังใจ ไม่มีวันเสื่อมถอย ทดท้อ ในการสร้างบารมี


เพื่อผลอันไพบูลย์ไม่สิ้นสุดประดุจยอดนวสุวรรณฉัตร ที่ลอยเด่นสง่าสูงศักดิ์ในนภากาศ


และสามารถประหัตประหารกิเลสเป็นสมุุเฉทวิมุติหยุดการเวียนว่าย


พ้นภัยในวัฏสงสาร นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป เทอญ
(เสียงย่ำฆ้อง ดังบันลือลั่น)


บุญมิตรนำปัจจัยและสังฆทานมาร่วมถวาย


"ต้นไทร ขอพักยกกินขนมให้ท้องอิ่มก่อนสร้างบุญใหญ่ฮับ"


ผู้นำบุญทั้งสอง คุณพ่อยุลินทร์ ยอดวศิน และคุณพ่อวิเชียร สมประกิจ จุดเทียนชัย

พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองนวสุวรรณฉัตร


พระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในวันนี้ 
มูลค่าการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ฯ

รวมมูลค่า 3,200,000 บาท

ตามกระทู้บอกบุญนี้

(ไม่รวมองค์ปฐมศาสดา จตุรทิศ ที่ได้ถวายไปแล้ว)

(ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีการปรับเปลี่ยนราคาของ "สุวรรณบงกชหทยา" "พรหมโลกาลัญฉกรภิเษก จตุรทิศ" "พุทธิปุณฑริกา จตุรทิศ" และ "ทิพยปทุมยาน" 
จากเดิม รวมมูลค่า 1,000,000 บาท เป็น 1,200,000 บาท
 โดยทางผู้รับจ้างได้ให้เหตุผลว่าเนื้องานมีขนาดชิ้นใหญ่กว่า
แบบที่นำมาให้เสนอราคาครั้งแรก ส่วนนวสุวรรณฉัตรที่เราจัดหามาใหม่นั้น
ราคาเทียบเท่ากับราคาที่ผู้รับจ้างเดิมเสนอมา 

(นวสุวรรณฉัตรเดิมที่ทำเสร็จแล้วแต่ไม่ได้นำมาประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์นี้ 
จะนำไปถวายให้แด่ สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาตรีโลกเชษฐ์ธราธพ 
บรมบทธรรมเปิดโลกไตรภูมิ
จึงเรียนมาให้บุญมิตรทุกท่านได้ทราบโดยทั่วถึงกันค่ะ)ความปรารถนาใดใดในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน
ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา


อาจารย์อนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่าน

ผู้นำบุญ ถวายพระมหาเดีย์พุทธปฐมพรหมโลก แด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา และเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องกราบไหว้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


ครอบครัวของผู้นำบุญ ถวายปัจจัยไทยทาน ถวายพระสงฆ์ 10 รูป รวม 10,000 บาท

คุณ ณัฐกฤตา ยอดวศิน ผู้นำบุญ ถวายฆ้องทิพย์ มูลค่า 19,000 บาท

ถวายผ้าไตร 28 ชุด บาตร 3 ลูก พัดลม 4 เครื่อง โต๊ะหิน 5 ชุด (ชุดละ 2,600) ตู้ทำน้ำเย็น 1 เครื่อง (3,370) สังฆทาน 40 ถัง ปัจจัยร่วมสังฆทาน จำนวน 36,000 บาท และปัจจัยถวายพระสงฆ์ 8 รูป รวม 4,000 บาท 
รวมมูลค่าที่ถวายทั้งหมดในวันนี้ 3,328,500 บาท
(ค่าอาหาร 15,000 บาท ต่างหาก)

พระสงฆ์ให้พร


บุญมิตรรับพร
บุญมิตรทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาองค์สมเด็จพระพุทธปฐมบรมศาสดา
 พรหมโลกานันไตศวรรย์ และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

ขออนุโมทนาบุญกับผู้นำบุญและบุญมิตรทุกๆท่าน
 ที่ได้มาสร้างบุญสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ในครั้งนี้
 ท่านกล่าวว่า แม้จะสร้างพระเจดีย์มาแล้วกี่ภพกี่ชาติก็ตามก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลกในครั้งนี้ครั้งเดียวได้ 

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : กิจกรรม  สร้างเจดีย์  วัดเขาน้ำจั้น

view