สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

26 ก.พ. 55 ถวายสมเด็จพระพุทธยุคลศาสดาพุทธิสารมรกต อนันตชิโนรสธรรมราชา และธรรมสภาศาลา ณ วัดหนองหมากฝ้าย

เมื่อธรรมสภาศาลาที่บุญมิตรทุกท่านได้ร่วมกันบูรณะมาตั้งแต่ มีนาคม 2553

โดยได้ร่วมบุญกันเป็นระยะ ตามกระทู้บอกบุญ

สร้างโครงหลังคา ถวายปูน ไฟฟ้าส่องสว่าง ถังเก็บน้ำ 

เสร็จสมบูรณ์ และอาจารย์สมภพ และอาจารย์กาญจนา ถาวรยิ่ง มีศรัทธา

สร้างพระประธานถวาย ประดิษฐาน ณ ปฐมสภาศาลาหลังนี้

จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ประทีป ยอดวศิน มาเป็นประธาน

ประกอบพิธีพุทธามิสบูชาสมโภชน์

"สมเด็จพระพุทธยุคลศาสดาพุทธิสารมรกต อนันตชิโนรสธรรมราชา"

พร้อมทั้งถวายองค์พระและศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้แด่สงฆ์

ซึ่งในวันนี้ โดยมีชาวบ้านหนองหมากฝ้าย หนองน้ำใส

และบุญมิตรกลุ่มพรหมโลกพร้อมใจกันมาร่วมอนุโมทนา

และบำเพ็ญงานกันอย่างคับศาลา


ถวายภัตตาหารเพล

บุญมิตรนำปัจจัยและสังฆทานมาร่วมบุญ

อาจารย์อนุโมทนาบุญ

มงคลฤกษ์

เบิกบายศรี

เปิดมลฑลจักรวาล

เบิกนวสุวรรณฉัตร

สรงพระพักตร์

ชำระพระวรกาย

โชติ โชติ ปะรายะโน

ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จงมีแต่ความสว่างไสว และสว่างยิ่งๆขึ้นไป

ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ

อาจารย์สมภพ และอาจารย์กาญจนา ถาวรยิ่ง จุดเทียนชัย

เบิกเนตร

อ่านโองการ

เจ้าภาพถวายพวงมาลัย

บุญมิตรอนุโมทนาในกองทานบารมี

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

อาจารย์อนุโมทนาบุญ

มอบถวาย "สมเด็จพระพุทธยุคลศาสดาพุทธิสารมรกต อนันตชิโนรสธรรมราชา"

มอบถวายธรรมสภาศาลา มูลค่า 450,000 บาท

มอบถวายระฆังทอง

อาจารย์ประทีป มอบปัจจัยที่บุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง

  "สมเด็จพระพุทธยุคลศาสดาพุทธิสารมรกต อนันตชิโนรสธรรมราชา"

ให้แก่เจ้าภาพ โดยเจ้าภาพได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ร่วมถวายเป็นสังฆทาน

พระสงฆ์ชักผ้าป่า

ถวายผ้าไตร 14 ชุด สังฆทาน 30 ถัง ปัจจัยร่วมสังฆทานจำนวน 50,100 บาท และจตุปัจจัยไทยทานถวายแด่พระสงฆ์ 11 รูป รวม 11,000 บาท

รวมมูลค่าทั้งหมด (รวมธรรมสภาศาลา) 536,000 บาท

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

กรวดน้ำรับพร

ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งเจ้าภาพได้ต่อยอดถวายให้อาจารย์ประทีป เพื่อนำไปสร้างพระต่อไป

ถวายผ้าป่า

ถวายอังสะแด่พระประธานในพระอุโบสถ

จรดดอกบัว

แล้วแวะนมัสการ

"สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาตรีโลกเชษฐ์ธราธพ บรมบทธรรมเปิดโลกไตรภูมิ" ณ สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา

ถวายสังฆทาน 4 ถังและปัจจัยจำนวน 5,555 บาท

รวมมูลค่า 7,155 บาท

กรวดน้ำรับพร

Tags : สร้างพระ  สร้างศาลา  กิจกรรม

view