สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสมทบบุญมุงหลังคาโรงครัว วัดหนองน้ำใส

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมอนุโมทนาและสมทบบุญมุงหลังคาโรงครัว

วัดหนองน้ำใส

กระเบื้องมุงหลังคาที่อาจารย์ได้ส่งไปแล้ว

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 55

รวมมูลค่า 67,590 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ค่ะ

สาธุ...สาธุ...สาธุ....อนุโมทามิ

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมสมทบบุญกับอาจารย์

นำปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิต ถวายให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานถวายกระเบื้องมุงหลังคา

          ขออานิสงส์แห่งการถวายกระเบื้องมุงหลังคา ส่งผลให้ชีวิตของข้าพเจ้าปลอดภัยจาก โทษทัณฑ์ทั้งหลายและทุกข์ภัยจากการกลั่นแกล้งราวี มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญ


view