สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมบุญถวาย "แก้วสุริยกานต์" ณ พระอุโบสถวิหาร วัดประชานิมิต

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมบุญถวาย "แก้วสุริยกานต์"

ณ พระอุโบสถวิหาร วัดประชานิมิต จ.บุรีรัมย์

ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.56

แก้วสุริยกานต์ คือ ลูกแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม.

ที่จะนำไปประดิษฐาน ณ ยอดพระวิหาร

(ตั้งบนดอกบัวสีทองบนยอดพระปรางค์)

มูลค่า 10,800 บาท 

บุญมิตรท่านใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

นำปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อ-นามสกุล สวดมนต์อธิษฐานจิต ถวายให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานถวายแก้วสุริยกานต์

ขออานิสงส์แห่งการถวายแก้วสุริยกานต์ เกิดธรรมจักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา และแสงสว่างแห่งการรู้แจ้ง พุทธจิต โพธิธรรม สำเร็จบริบูรณ์เทอญ

view