สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปฏิทินกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2567 วัดหนองข่อย จ.ลพบุรี (07/07/2024)

๕.๓๐ น.   ท่านอาจารย์ประทีป ยอดวศิน ออกเดินทางจากมหาสถานนิมิตใหม่๕๔

๘.๓๙ น.  เริ่มพิธีพุทธามิสบูชาสักการะ

                  เบิกบายศรีมงคลจักรวาล ถวายสุคนธบูชา บุปผามาลา

                  เถลิงโองการมหาบารมี

              พิธีถวายข้าวมธุปายาส

              พิธีรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์

              พิธีจุดเทียนสืบชะตาและเทียนพรรษามหาบารมี

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๙ น.  พิธีถวายเทียนพรรษา

               ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ พระภิกษุสงฆ์

               พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พร     

ใส่เเสื้อพรหมโลกสีฟ้าราชินี

view