สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

7 มิ.ย 52 ถวายพระพุทธปฐมศาสดาภาวนาธรรม อรัญญาวาสมงคล

ถึงสำนักสงฆ์ป่าวิเวกสามัคคีธรรม ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ถวายเพล

เหรัญญิกสวรรค์

ร่วมด้วยช่วยกันจัดของบูชา

ตั้งของสักการะแล้วเสร็จ
เจิมพระสยามเทวาธิราช

เจิมบายศรี
เปิดเกตุ
บรรจุเกศาองค์ปฐม

บรรจุแผ่นทองที่บุญมิตรทุกท่านเขียนชื่อไว้

ปิดเกตุ

เบิกเนตร

จุดธูปเทียนบูชาแล้วอ่านโองการ

โปรยข้าวตอกดอกไม้

แล้วถวายพระพุทธปฐมศาสดาภาวนาธรรม อรัญญาวาสมงคล
พร้อมปัจจัยที่บุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างพระและผ้าป่า จำนวน 50,000 บาท 
เทียนพรรษา 3 คู่ ผ้าไตร 15 ชุด ผ้าขาว(อุทิศให้แก่ดวงวิญญาณที่วัด) 10 ผืน 
พร้อมทั้งสังฆทานและเครื่องบริขารให้แก่สงฆ์

ปัจจัยที่บุญมิตรทุกท่านร่วมค่าเครื่องสักการะ บายศรี เทียนพรรษา 
สังฆทานและเครื่องบริขาร ทั้งหมด 13,780 บาท  

และยังได้ถวายปัจจัยให้แก่พระอาจารย์ ประวี (วัดพระธาตุวาโย)
เพื่อนำไปใช้ในงานฉลองเปรียญธรรม 3 ประโยค ถวายเพล 
แก่ครูอาจารย์ของท่านในวันพุธที่ 18 มิ.ย. 52 เป็นจำนวน 20,000 บาท 

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 222,000 บาท
(รวมค่าพระแล้ว)

ขออนุโมทนาในมหาพลานิสงส์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

Tags : สร้างพระ  วัดป่าสามัคคีธรรม  กิจกรรม

view