สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทำบุญวันคล้ายวันเกิด

บุญมิตรท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญในวันคล้ายวันเกิด

ซึ่งอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่มีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ณ  วัดนั้นๆ  บุญมิตรสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานทราบล่วงหน้าในการเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร

และไทยทานทั้งหมด  หรือบางส่วนก็ได้

เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยกันจัดสำรับ  และไทยทาน  สำหรับท่านโดยเฉพาะ

เพื่อยกถวายด้วยตัวเอง  รวมทั้งพิมพ์ชื่อให้ท่านอาจารย์  อ่านประกาศอนุโมทนา  

และอวยพร (อายุบวร) พร้อมกับบุญมิตรทุกท่านในพิธี  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ  บุญมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงใกล้กัน  สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอจัดร่วมกันก็ได้

               กรุณาแจ้งชื่อ  วัน เดือน ปี เกิด   เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดพิมพ์รายละเอียดให้ท่านอาจารย์ประทีปต่อไป

view