สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คลังบุญ

งานบุญสำหรับปีหน้า แจ้งไว้เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน จะบอกบุญเมื่อถึงเวลาค่ะ

คลังบุญ "ฆ้องทิพย์เสียงสวรรค์" "ระฆังพรหมโลก" "กลองชนะชัย"

ที่อาจารย์ได้สำรองบุญไว้ เพื่อความสะดวกในการนำไปถวายต่อไป

จ.เพชรบุรี - วัดใหญ่สุวรรณาราม - อังสะรัตนสาฎก 2 ผืน
- วัดพระพุทธไสยาสน์ - อังสะรัตนสาฎก
- แก้วมณีรัตนอุบล 6"
- ฉัตรภายในชั้นเดียวประดับเพชรติดไฟ
ถวายพระฉาย
- ผ้าห่มพระนอน
- วัดมหาสมณาราม(ชั้นโท) - อังสะรัตนสาฎก
จ.อยุธยา - วัดสุทธาวาส - วัชรบาตรสีฟ้าอ่อน 9"
- แก้วมณีรัตนอุบล 6"
- รัตนพุทธราชูปโภค
จ. ชัยนาท - วัดธรรมามูลวรวิหาร - อังสะรัตนสาฎก
- ฉัตรผ้า 3 ชั้น
จ. บุรีรัมย์ - วัดป่าประชานิมิต - หลวงพ่อศิลา
จ. นครสวรรค์ - วัดคีรีวงศ์ - พระพุทธเมตตาจุฬามณี
จ. อุบลฯ - พระธาตุหนองบัว - อปราชิตบัลลังก์วัชรอาสน์,รัตนจงกรมเจดีย์
- วัดหลวง - วัชรบาตร
- แก้วมณีรัตนอุบล
- วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - แก้วมณีรัตนอุบล (ฐานบัวสูง)
จ. ปทุมธานี - วัดป่าเจริญราช - วัชรบาตร
- แก้วมณีรัตนอุบลสีฟ้า 6"
- รัตนพุทธราชูปโภค
กทม. - เสถียรธรรมสถาน - วัชรบาตรสีฟ้า 9"
- แก้วมณีรัตนอุบลสีฟ้า 6"
จ.ราชบุรี - วัดมหาธาตุวรวิหาร - โต๊ะหมู่บูชา
- พุทธภัณฑ์บริวารต่างๆที่ได้บอกบุญไปแล้ว
- วัดหนองโพ - อปราชิตบัลลังก์วัชรอาสน์,รัตนจงกรมเจดีย์
จ. สุพรรณบุรี - วัดป่าเลไลย์ - สัปทน
จ. นครปฐม - วัดสามพราน - กิมกังซู่
จ. กาญจนบุรี - วัดโพธิ์เย็น - กิมกังซู่
จ.นครปฐม - วัดธรรมปัญญารามบางม่วง - บาตรน้ำมนต์ 12 นิ้ว ลงยา
- ติดเพชรหม้อยา
view