สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การสั่งจองเสื้อย้อนหลัง

เรียนบุญมิตรทุกท่านโปรดทราบ เนื่องจากลายเสื้อของกลุ่มพรหมโลก

เริ่มวิจิตรบรรจงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การปักเสื้อย้อนหลังแต่ละสีล่าช้าและยากขึ้นมาก

เพราะจำนวนเสื้อแต่ละสีมีจำนวนน้อย และต้องทำการเปลี่ยนสีด้ายใหม่

เมื่อเริ่มปักเสื้อสีต่างๆกัน อีกทั้งทางกลุ่มจะมีการออกเสื้อสีใหม่ลายใหม่มาเรื่อยๆ

คณะกรรมการกลุ่มพรหมโลก จึงมีความเห็นสมควรว่า

เสื้อที่สั่งย้อนหลังทุกสี จะไม่มีการปักลายด้านหลัง

จะปักเฉพาะพรหมโลกาลัญฉกรณ์ด้านหน้าเท่านั้น

โดยเริ่มตั้งแต่การสั่งครั้งหน้าเป็นต้นไปค่ะ

ลายที่สั่งจองไปแล้ว

ลายพรหมโลกาไภษัชชยคุรุ (เสื้อสีฟ้าสว่าง)

ลายโพธิวัชรอาสน์ (เสื้อสีครีม)

Tags :

view