สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทำเนียบกลุ่มพรหมโลก

 

เรียนบุญมิตรทุกท่าน  เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของทางกลุ่มพรหมโลกกับบุญมิตรทางกลุ่มฯ  จึงมีความประสงค์รวบรวมข้อมูลของบุญมิตรทุกท่าน  เพื่อการติดต่อในงานบุญต่างๆ โดยมีช่องทางในการให้ข้อมูลดังนี้

 

1.Web site www.phromalok.com  ด้านซ้ายบนปฏิทิน คลิก สมัครสมาชิก  เพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูล  (เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปจึงไม่สามารถปรับรูปแบบได้)

 

2.กรอกแบบฟอร์มกระดาษ (สามารถรับได้จากกุง (นุชนาฏ) หรือปิ๊ก (ศุภวรรณ) ค่ะ)

 

หมายเหตุ: ทางกลุ่มฯ ตระหนักดีว่า  ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนตัวของบุญมิตร  ซึ่งต้องระมัดระวังในการนำไปใช้งานเฉพาะส่วนที่จำเป็น  และไม่นำไปแสดง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเด็ดขาด  (การใช้ข้อมูลต้องเรียนปรึกษา  และขออนุญาตจากท่านอาจารย์ประทีปทุกครั้ง)

 

view