สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รวมรูป

    


มีสติ เสียสละ เมตตา ให้อภัย คือ จิตประภัสสรของพรหมโลก


                                                                   


  

 

 

 

 


๒๘ ก.ค. ๖๗        พิธีถวาย "พระธรรม" ณ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม จ.ชัยภูมิ

๔ ส.ค. ๖๗          พิธีเททองหล่อพระบรมรูป "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ วัดทอง

                         จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๑-๑๒ ส.ค. ๖๗   พรหมยาตราบุญจาริก จ.ขอนแก่น - จ.มหาสารคาม

๑๘ ส.ค. ๖๗        พิธีพุทธามิสบูชาสักการะ ณ วัดหนองโพ จ.ราชบุรี

๒๕ ส.ค. ๖๗        พรหมยาตราบุญจาริก จ.อุดรธานี

๑ ก.ย. ๖๗          พิธีฉลองสมโภชถวาย "หลวงปู่ไต่ฮงกง" ณ วัดหงษ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา

๑๓ ต.ค. ๖๗        พิธีพุทธามิสบูชาสักการะ ณ วัดปากน้ำ(อัมพวา) จ.สมุทรสงคราม

๒๐ ต.ค. ๖๗        พิธีพุทธามิสบูชาสักการะ ณ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๑๐ พ.ย. ๖๗        พิธีบวงสรวงสักการะ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

                         จ.กรุงเทพมหานคร

๑๖ - ๑๗ พ.ย. ๖๗   พิธีเททองหล่อ "พระพุทธสิหิงค์" และ "สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)"

                         ณ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

๒๔ พ.ย. ๖๗        พิธีพุทธามิสบูชาสักการะ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

๑ ธ.ค. ๖๗           พิธีฉลองสมโภชถวาย พระบรมรูป "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" 

                         ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร

๕ ธ.ค. ๖๗           พิธีพุทธามิสบูชาสักการะ ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

                          จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๔-๑๕ ธ.ค. ๖๗    พิธียกช่อฟ้า ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่นาแขม จ.ลำปาง

๒๔ ธ.ค. ๖๗         พิธีเฉลิมฉลองคริสมาสต์

 

ในการสร้างบุญบารมีทุกครั้ง บุญมิตรทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญเป็นผู้นำบุญ

หรือสมทบบุญได้ทุกบุญที่ท่านมีจิตศรัทธา

หากมีปัจจัยเกินมาจะนำไปขยายบุญของท่านให้เพิ่มพูนในการสร้างมหาบุญ มหาบารมีในครั้งต่อๆไป

อาทิ กองบุญสร้างพระ สร้างอังสะรัตนสาฎก สร้างพระมหาเจดีย์

เสมือนท่านได้ร่วมสร้างมหาบุญ มหาบารมีนั้นๆ เป็นการขยายบุญออกไปอย่างไม่สิ้นสุด

ด้วยจิตอันเสียสละ พร้อมด้วยศรัทธา ประกอบด้วยสติปัญญาของบุญมิตรทุกท่าน

จะทำนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

และยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จผลทุกประการ...

ขออนุโมทนา กับทุกๆบุญที่บุญมิตรทุกท่านร่วมกันสร้างสืบไป

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ