สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เคล็ดลับถวายเทียนพรรษา

ทุกปีก่อนเข้าพรรษา ทางคณะจะนำเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆ 
ในแต่ละครั้งจะมีผู้ร่วมนำเทียนพรรษามาร่วมถวายด้วย
 ซึ่งบางวัดก็เยอะเกินไป บางวัดก็น้อยเกินไป 
วันนี้เลยขอบอกเคล็ดลับในการได้บุญมากขึ้น แต่ลงทุนเท่าเดิม
และเกิดประโยชน์สูงสุดมาบอกค่ะ
นั่นคือ นำปัจจัยที่ท่านเตรียมไว้สำหรับซื้อเทียนพรรษาตลอดทั้งพรรษานี้มาร่วมเป็นค่า "ถวายเทียนพรรษาร่วมกับอาจารย์ตลอดทั้งพรรษา"
โดยใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ
ทีนี้ถามว่าจะได้บุญมากกว่าได้ยังไง

ต่อที่ 1  อาจารย์อนุโมทนาบุญ ฟ้าดินรับทราบ และซองที่เขียนชื่ออาจารย์จะนำไปสวดมนต์ให้ค่ะ
ต่อที่ 2 และอีกหลายๆต่อ  ทุกครั้งที่อาจารย์จุดเทียนพรรษา กล่าวโชติ ให้สว่างไสว เราจะได้บุญทุกครั้ง ตลอดทั้งพรรษา
ต่อที่ 3  สามารถจัดสรรเทียนให้แก่วัดที่ต้องการมากน้อยต่างกันได้ ทำให้ทางวัดได้ใช้เทียนที่เรานำไปถวายให้เกิดประโยชน์
ต่อที่ 4 เป็นการฝึกฝนจิตใจให้ลดละความยึดมั่นถือมั่น
ทั้งนี้แล้วแต่แต่ละท่านจะเห็นสมควร ไม่บังคับค่ะ 
view