สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างเครื่องครัว

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างเครื่องครัว
(ชุดใหญ่เหมือนที่ไปถวายที่อยุธยาและวัดป่านันทาฯ)
ถวายให้แก่ สำนักสงฆ์พุทธเมตตา
งบประมาณ 60,000 บาท
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552
ใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ

ทั้งนี้มีการเปลี่ยนกำหนดการโดยเลื่อนการถวาย
พระพุทธปฐมศาสดาเมตตาธรรมและศาลาปฏิบัติธรรมไปประมาณเดือนตุลาคม 
เนื่องจากสภาพอากาศที่ผ่านมาไม่เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้าง (ฝนตกถนนลื่น) 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับแบบเพื่อให้เหมาะแก่สภาพอากาศที่มีลมแรง
และมีการปรับย้ายสถานที่ก่อสร้างจากบริเวณที่อยู่ด้านบน ย้ายลงมาอยู่แถวๆศาลาข้างล่าง
การก่อสร้างครั้งนี้ รวมถึงต้องสร้างถนนพร้อมทางระบายน้ำขึ้นไปถึงศาลา 
งบประมาณ 160,000 บาท

Tags : บอกบุญ  สำนักสงฆ์พุทธเมตตา  สร้างพระ  สร้างศาลา

view