สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

26 ก.ค. 52 ถวายพระพุทธปฐมศาสดารัตนมณีมรกต ศรีกบินทร์มิ่งมงคล

ถวายพระพุทธปฐมศาสดารัตนมณีมรกต ศรีกบินทร์มิ่งมงคล
ณ วัดทุ่งพระพุทธ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ตั้งแถวแห่พระ ขบวนยาวเป็นกิโล
บุญมิตรทุกท่านร่วมกันยกพระเบิกบายศรี

จากนั้นทำพิธีเบิกเนตร
(ไม่มีรูปค่ะ)
 
 
จุดเทียนชัย

 แล้วอ่านโองการ

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ถวายเพล
อนุโมทนาบุญ

ความปรารถนาใดๆในโลกหล้า
ไม่เทียบค่า อริยสัจจา คำสั่งสอน
ธรรมจักษุ แจ้งในธรรม พระชินวร
เจริญพร ตามรอยบาท พระศาสดา


ถวายพระพุทธปฐมศาสดารัตนมณีมรกต ศรีกบินทร์มิ่งมงคล
พร้อมผ้าไตรจีวร 13 ชุด บาตร 1 ลูก เทียน 2 คู่ใหญ่ 
สังฆทาน 45 ถัง ปัจจัยถวายพระ 16 รูป 4,800 บาท
และปัจจัยร่วมสังฆทาน 42,000 บาท

ค่าเครื่องสักการะบูชา 14,500 บาท 
ค่าอาหาร 6,350 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด(รวมพระ) 129,000 บาทรับพร

ขออนุโมทนาในมหาพลานิสงฆ์ของบุญมิตรทุกท่านค่ะ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

Tags : วัดทุ่งพระพุทธ  สร้างพระ  กิจกรรม

view