สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คำอาราธนาธรรม

คำอาราธนาธรรม

พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง

Tags : พิธี

view