สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

18 ต.ค. 52 ทอดกฐินมหาบารมี ณ พรหมโลการาม (วัดเขาน้ำจั้น)


โชติ โชติ ปะรายะโน
โชติ โชติ ปะรายะโน
โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสว
และสว่างยิ่งๆขึ้นไป
ดุจแสงเทียนชัย
ที่จุดบูชานี้ เทอญ

ถวายเสนาสนะ


ถวายภัตตาหาร


เครื่องกฐิน มูลค่า 14,400 บาท


แห่ผ้ากฐินรอบพรหมโลการาม


จุดเทียนชัย


ถวายผ้ากฐินจีวร


พระสงฆ์ครองผ้า


พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร (52,000x2) และโต๊ะหมู่บูชา (25,000) 
รังสรรผลงานโดย โรงหล่อพรหมศร 
ตามกระทู้บอกบุญนี้ค่ะ

 

ถวายโต๊ะหมู่บูชา และ พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร พร้อมไทยทาน 
สังฆทาน 30 ถัง ปัจจัย 20,000 บาท
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 14 รูป 7,400 บาท 
รวมมูลค่ากว่า 204,000 บาท (รวมเครื่องกฐินและเสนาสนะแล้ว) 
อานิสงฆ์ในการถวายโต๊ะหมู่บูชา  - - - - > > ได้รับการเคารพนับถือ
อานิสงฆ์ในการถวายพญาราชสีห์สุวรรณฉัตร  - - - - > > สร้างบารมี 
แจ้งยอดค่ะ (ไม่รวมอยู่ในยอดที่ถวาย)
ปัจจัยที่บุญมิตรร่วมกฐินมหาบารมีสร้างลานรอบพระอุโบสถ
และกำแพงแก้ว 146,600 บาท (จะนำไปดำเนินการก่อสร้างต่อไปค่ะ)
ปัจจัยร่วมค่าอาหาร 6,100 บาท
ปัจจัยร่วมสร้างพญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร + โต๊ะหมู่บูชา + โคมไฟ + เสนาสนะ 42,000 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิครอบสังหลังคาและปั้นลมปฐมสภาศาลาที่ทำใหม่ค่ะ
แล้วพบกับกฐินตกค้าง 2 วัด จ. อุทัยธานี ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคมค่ะ

Tags : กฐิน  กิจกรรม

view