สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

8 พ.ย. 52 ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ที่พระธาตุวาโย

ถึงพระธาตุวาโย
เร่งมือจัดเรียงพระไตรปิฏกใส่ตู้
(เนื่องจากราชรถสวรรค์หลงทาง)

(ไปตั้งหลายเที่ยวแล้วนะคะเนี่ย )
ผ้าไตรและ CD MP3 พระไตรปิฏก พร้อมเครื่องเล่น MP3

บุญมิตรทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญ

"ขอให้มีปัญญาดั่งพระสารีบุตร
 เป็นพหูสูตรดั่งพระอานนท์ 
เจริญมรรคผลตามรอยบาทพระศาสดา"


ให้มีปัญญาสว่างไสว ดุจแสงเทียนชัยที่จุดบูชานี้เทอญ
สวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา
ถวายพระไตรปิฏกและตู้พร้อมเครื่องเล่นและMP3 พระไตรปิฏก
พร้อมทั้งพระพุทธรูป ผ้าไตร 13 ผืน สังฆทานและปัจจัยจำนวน 24,400 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 87,000 บาท

ถวายข้าวพระพุทธ
ถวายข้าวพระสงฆ์
อาราธนาพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม
ถวายผ้าบังสุกุล
ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน ปัจจัยชำระหนี้สงฆ์จำนวน 4,250 บาท 
และปัจจัยถวายพระสงฆ์และเณร
รวมมูลค่า 19,000 บาท

รวมถวายทั้ง 2 ครั้ง 106,000 บาทค่ะ

ขออนุโมทนาในบุญกุศลอันหาประมาณมิได้และความสว่างไสวในธรรม
กับบุญมิตรทุกท่านและ
เจ้าภาพหลักจัดสร้างพระไตรปิฏกคุณอันธิกา และ คุณพงษาวิทย์ พวงจำปี
และเจ้าภาพสื่อเสียงธรรม คุณ สุธิดา สมประกิจ ค่ะ
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ
พระอาจารย์ประวีเทศน์ถึงอานิสงส์ของการฟังพระอภิธรรมไว้ว่า 
"ในสมัยพุทธกาลมีหมู่พระสงฆ์สารธยายมนต์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมาฯ ไปเรื่อยๆในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีค้างคาวอยู่ห้าร้อยตัว ห้อยหัวเกาะเพดานถ้ำอยู่ ค้างคาวก็ฟังบทสวดนั้นไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่รู้ความหมาย เกิดความเลื่อมใสในบทสวดนั้นจนจิตผ่องใส เมื่อฟังเพลินๆไปเรื่อยๆก็เผลอปล่อยขาที่เกาะเพดานถ้ำเอาไว้ ตกลงมาตายพร้อมกันทั้ง 500 ตัวแล้วไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต นี่คืออานิสงส์ในการฟังพระอภิธรรมแม้จะไม่รู้ความหมายก็ตาม เรื่องนี้มีอยู่ในพระสุตตันตปิฏก ในพระไตรปิฏกที่ท่านทั้งหลายได้นำมาถวาย" พระอาจารย์ท่านจึงฝากทิ้งท้ายว่าพวกเราโชคดีแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนา เราต้องทำให้ดีและไปให้ดีกว่าค้างคาว 
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ  
(โย่ สู้ สู้)

Tags : สร้างพระไตรปิฏก  กิจกรรม

view