สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

20 ธ.ค. 52 ถวายมหาสังฆทานและผ้าครองพระประธาน_วัดปากน้ำ

หลังจากห่างหายไป 3 เดือน ทางคณะได้ทำการรวบรวมสังฆทานได้มากกว่า
300 ถัง นำไปถวายให้แก่วัดปากน้ำ จ.สมุทรสงคราม
เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างยิ่งค่ะ
สะพานบุญ
แบกบุญ
จัดบุญ
กองมหาสังฆทาน


อนุโมทนาบุญ
ได้ฤกษ์จุดเทียนชัย
ถวายพระพุทธรูป 4 องค์
ผ้าไตรจีวร 17 ชุด บาตร 4 ลูก 
สังฆทานประมาณ 330 ถัง พร้องปัจจัยร่วมสังฆทาน 39,860 บาท 
ค่าอาหารและชำระหนี้สงฆ์ 20,500 บาท ปัจจัยใส่ซองถวายพระรวม 4,500 บาท

รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 202,000 บาท

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ถวายมหาสังฆทานเรียบร้อยก็ถึงคิวที่ได้เคยบอกบุญไว้ใน กระทู้

แห่ผ้าครองพระประธาน
รอบพระอุโบสถพร้อมสวดมนต์
ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระสังฆคุณ
ลอดยันต์เกราะเพชร
ครองผ้าพระพุทธปฐมศาสดาตรีพระยาอุทก มหาโอษฐชลาศัย สมุทรสงคราม 

บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำถวายผ้าห่มพระ

"ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธปฐมศาสดาตรีพระยาอุทก มหาโอษฐชลาศัย สมุทรสงคราม ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าห่มสักการะผืนนี้ ซึ่งมีสีดุจดั่งทอง พร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้เป็นนาถะที่พึ่งของโลก

        ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธปฐมศาสดาตรีพระยาอุทก มหาโอษฐชลาศัย สมุทรสงคราม ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณดุจห้วงมหรรณพ ณ ที่นี้ ได้โปรดรับผ้าห่มสักการะผืนนี้ อันเป็นเครื่องบรรณาการที่นำมาได้โดยยาก พร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ"

สาธุ~  สาธุ~  สาธุ~  อนุโมทามิ
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
สร้างบุญใหญ่ส่งท้ายปี แล้วพบกันใหม่ปีหน้า
HAPPY NEW YEARS 2010 ค่ะ

Tags : มหาสังฆทาน  กิจกรรม

view