สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

20 มิ.ย. 53 ถวายมหาสังฆทาน วัดปากน้ำและวัดปรก

บุญมิตรทุกท่านร่วมกันจัดงาน

ปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลม วัดปากน้ำ(ทั้งองค์) 

แห่องค์หลวงพ่อบ้านแหลม รอบวัดปากน้ำ

คำพรจากหลวงพ่อบ้านแหลม
"คนที่อุ้มชูเรา ขอให้บุญหนักศักดิ์ใหญ่ ขอให้ลาภ ยศ ก้าวไกล เกิดภพชาติใด
ขอให้สูงกว่าหมู่(คณะ) ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน"
จุดเทียนชัย เริ่มพิธี
โชติ โชติ ปะรายะโน ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
จงมีแต่ความสว่างไสว และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ
คุณพ่อวิเชียร สมประกิจ (ประธานปิดทอง หลวงพ่อบ้านแหลม) จุดเทียนชัย
 
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

อาจารย์อนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่าน

ถวายผ้าไตร 21 ชุด บาตร 2 ลูก เทียน 1 คู่ สังฆทาน ประมาณ 150 ถัง 
ปัจจัยถวายพระ 17 รูป ปัจจัยร่วมสังฆทาน จำนวน 20,000 บาท
 ปัจจัยปิดทององค์หลวงพ่อบ้านแหลม 44,300 บาท 
ปัจจัยใส่บาตรหลวงพ่อบ้านแหลม 4,300 บาท 
ค่าอาหาร(ชำระหนี้สงฆ์) 19,600 บาท เครื่องเสียง 1 ชุด 
รวมมูลค่า 175,000 บาท

กรวดน้ำรับพร

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
บุญมหาศาล บุญไม่ประมาณ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

เสร็จแล้วย้ายไปวัดปรก 

สร้างสะพานบุญ ขนมหาสังฆทาน
"ความปรารถนาใดๆในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน
 ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา"

ถวายผ้าห่มพระประธานแด่ "หลวงพ่อสุโขทัย พิชิตมาร ประทานโชค" 
จุดเทียนชัย
อนุโมทนาบุญ
ถวายผ้าไตร 6 ชุด บาตร 1 ลูก เทียน 1 คู่ สังฆทาน ประมาณ 230 ถัง 
ปัจจัยร่วมสังฆทาน จำนวน 26,900 บาท ปัจจัยร่วมผ้าห่มพระ 5,500 บาท 
รวมมูลค่า 130,000 บาทค่ะ
 
กรวดน้ำรับพร

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : มหาสังฆทาน  กิจกรรม

view