สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

27 มิ.ย. 53 ตรวจงานก่อสร้าง วัดในจังหวัดสระก้ว

ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะ 
ว่าแต่ละวัดเราได้สร้างบุญอะไรไปบ้าง 
เริ่มจากวัดแรกในเขต จังหวัดสระแก้ว ที่เราคุ้ยเคยกันดีอยู่แล้ว
คือวัดหนองน้ำใส 
ศาสนวัตถุและศาสนสถานที่บุญมิตรทุกท่านร่วมกันสร้างมีดังนี้

1. กระเบื้องมุงหลังคาศาลา (ในที่สุดก็มีภาพภายนอก ^_^")

2. กระเบื้องปูพื้นภายในศาลา 
สีฟ้าใส
3. กระเบื้องปูพื้นภายนอกศาลา

ลายดอกบัว

4. ส่งปูนไป ทางวัดใช้ฉาบโครงสร้างและผนัง

หลังจากตรวจงานก่อสร้างแล้ว ก็สร้างบุญต่อ

ถวายผ้าไตร 1 ชุด สังฆทาน 2 ถัง และปัจจัยจำนวน 5,000 บาท

ถวายผ้าบังสุกุล

กรวดน้ำรับพร

ดูสถานที่ก่อสร้างเมรุ

สรุปสิ่งที่ยังขาดอยู่ของวัดหนองน้ำใส
1. ไฟนีออนภายในและภายนอกศาลาพร้อมอุปกรณ์  บอกบุญไปแล้วในกระทู้นี้ค่ะ
2. พัดลมเพดาน บอกบุญไปแล้วในกระทู้นี้ค่ะ
3. เมรุ เนื่องจากเมรุวัดแถบนั้นอยู่ใกล้กับชุมชนมากเกินไป ทำให้ชุมชนมีปัญหาเรื่องฝุ่นจากการเผา ทำเลของวัดหนองน้ำใสอยู่ห่างไกลจากชุมชนมากกว่า ชาวบ้านจึงจะร่วมกันออกค่าแรง และต้องการเฉพาะค่าวัสดุในการสร้างเท่านั้น

วัดที่ 2 วัดหนองหมากฝ้าย (วัดพุทธิสาร)

เป็นการบูรณะศาลาเก่า โดยมีการใช้โครงสร้างเดิมบางส่วน
ศาสนวัถตุที่ร่วมในการบูรณะได้แก่ เหล็กโครงสร้างหลังคา
พื้นไม้ใช้ของเดิม เป็นไม้ตะเีคียน
ศาลาหลังนี้มี อาจารย์สมภพ และอาจารย์กาญจนา ถาวรยิ่ง เป็นอุปัฏฐากอยู่แล้ว
ต้องการศาสนวัตถุที่จัดหาไม่ได้ ได้แก่ 
1. เหล็ก
2. กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำและห้องเก็บของ
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง บอกบุญไปแล้วในกระทู้นี้ค่ะ
4. พัดลม บอกบุญไปแล้วในกระทู้นี้ค่ะ
5. ถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย


ถวายผ้าไตร 1 ชุด สังฆทาน 2 ถัง และปัจจัยจำนวน 4,540 บาท

กรวดน้ำรับพร

วัดที่ 3 สำนักสงฆ์รวมญาติเจริญโพธิธรรม

ถวายผ้าไตร 1 ชุด บาตร 1 ลูก สังฆทาน 1 ถัง และปัจจัยจำนวน 3,900 บาท

กรวดน้ำรับพร
เสร็จแล้วออกตรวจงานก่อสร้าง

1.  เหล็กโครงสร้างหลังคา

งานบุญต่อไป ต้องบูรณะองค์ปฐมฯ ก่อนที่จะนำพระแก้วสีฟ้า มาถวาย

ฐานประดิษฐานพระพุทธปฐมศาสดาแก้วฟ้าจุฬามณีโลกนาถ ศรีอรัญรวมญาติเจริญโพธิธรรม (พระแ้ก้วสีฟ้า)
2. กระเบื้องหลังคาที่ส่งมารุ่นแรก นำมามุงศาลาอเนกประสงค์

และกุฏิพระ

กุฏิพระหลังเก่าที่ทรุดโทรม

บางหลังพังแล้ว

สิ่งที่ยังขาดอยู่ของสำนักสงฆ์รวมญาติเจริญโพธิธรรมคือ
1. บูรณะองค์ปฐมฯ
2. กระเบื้องมุงหลังคาศาลา
3. กระเบื้องปูพื้นศาลา ประมาณ 1,550 ตร.ม.

วัดที่ 4 วัดนาบน

เดินชมโบสถ์

ยังขาดกระเบื้องปูพื้นและผนังโบสถ์ (ผนังปูถึงใต้หน้าต่าง)

ตรงกลางข้างบนจะประดิษฐานหลวงพ่อโสธร (ถ้าจำไม่ผิดนะคะ)
ส่วนฐานล่างทางวัดต้องการพระองค์สีขาวไปประดิษฐาน
เหล็กโครงสร้างหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคาที่ส่งไป

สรุป ทางวัดนาบนยังขาด
1. เหล็กแป บอกบุญไปแล้วในกระทู้นี้ค่ะ
2. ปูน 17 ตัน
3. อิฐมอญ นำไปสร้างเอวพาน (ตกแต่งฐานรอบโบสถ์) บอกบุญไปแล้วในกระทู้นี้ค่ะ
4. กระเบื้องปูพื้นโบสถ์ 2 ชั้นและปูผนัง
5. เหล็กเส้น สำหรับสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ

ถวายผ้าไตร 1 ชุด สังฆทาน 1 ถังและปัจจัยจำนวน 4,350 บาท ให้แก่วัดนาบน

ถวายสังฆทาน 1 ถังและปัจจัยจำนวน 2,400 บาท ให้แก่วัดมหาชัยไทรงาม

เมื่อฟ้าเริ่มมืดก็เดินทางมาถึง วัดที่ 5 สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา
ถวายผ้าไตร 1 ชุด สังฆทาน 2 ถัง และปัจจัยจำนวน 4,540 บาท

งานกระเบื้องปูพื้น

ตรงดอกจะสะท้อนแสงเงาๆ

พระพุทธปฐมศาสดาตรีโลกเชษฐ์ธราธพ บรมบทธรรมบันดาล จะประดิษฐานอยู่บนฐานกลมด้านบนค่ะ
สรุปถวายสังฆทานทั้งหมด 6 วัด รวมมูลค่า 33,400 บาทค่ะ
ขออนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่านด้วยค่ะ
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ
รายการที่แจ้งไว้แต่ละวัด จะแจ้งลงในกระทู้บอกบุญต่อไปนะคะ

Tags : วัดหนองหมากฝ้าย  วัดรวมญาติ  สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา  วัดหนองน้ำใส  วัดนาบน  รายงานการก่อสร้าง

view