สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

11 ก.ค. 53 ถวายเทียนพรรษา วัดพระพุทธฉาย และ วัดถ้ำสามพี่น้อง

8.00 น. บุญมิตรทุกท่านพร้อมกันที่หน้าพระพุทธฉาย
อาจารย์รับสังฆทาน
อนุโมทนา ผ้าห่มพระ ที่นางฟ้าช่วยกันเย็บ
9.00 น. เปิดกรวยธูปเทียนแพ บูชาบรมครูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันสวดมนต์ต่อหน้าพระพักตร์พระศาสดา
และถวายผ้าห่มพระ

อาจารย์อนุโมทนาบุญ

อธิษฐานบุญ ถวายเทียนเข้าพรรษาและสังฆทาน
อาจารย์อนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่าน
สัพหมื่นพุทธรับรอง
(พระพุทธเจ้าองค์ที่ทรงเป็นต้นธาตุต้นธรรม - บ่วงยูไลฮุก - ทั้งหมื่นพระองค์ ทรงอนุโมทนาบุญกับบุญกิริยาของทุกท่านค่ะ)
โชติ โชติ ปะรายะโน
โชติ โชติ ปะรายะโน
โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย จะมีแต่ความสว่างไสว
และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัยที่จุดบูชานี้เทอญ

(แม้มีเหตุให้จุดเทียนไม่ได้ แต่แสงธรรมในดวงใจก็สว่างโชติช่วงค่ะ)
วายผ้าไตร 17 ผืน เทียนพรรษา 5 คู่ใหญ่ 2 คู่เล็ก บาตร 5 ลูก สังฆทาน 30 ถัง
 พร้อมปัจจัยจำนวน 35,010 บาท รวมมูลค่า 76,400 บาท

กรวดน้ำรับพร

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ถวายภัตตาหารเพล

ถวายปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์ 11 รูป รวมมูลค่า 4,000 บาท

จบพิธีแล้วย้ายสถานที่ไปยังวัดถ้ำสามพี่น้อง (พรหมประกาศิต)



อธิษฐานบุญ


โชติ โชติ ปะรายะโน 
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย จะมีแต่ความสว่างไสว
และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัยที่จุดบูชานี้เทอญ


พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

อาจารย์อนุโมทนาบุญที่บุญมิตรทุกท่านร่วมกันสละทรัพย์เพื่อสร้างปั๊มน้ำที่ทางวัดขอบิณฑบาตรมาจำนวน 40,000 บาท เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

 16 ชั้นฟ้าสั่นสะเทือนอนุโมทนาบุญ ชิตังเม ชิตังเม ชนะแล้ว
ถวายผ้าไตร 10 ชุด เทียนพรรษา 3 คู่ใหญ่ 2 คู่เล็ก บาตร 2 ลูก สังฆทาน 16 ถัง 
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 5 รูป 1,500 บาท และปัจจัยสร้างปั๊มน้ำจำนวน 44,300 บาท
 รวมมูลค่า 66,600 บาท
 

กรวดน้ำรับพร


นมัสการสมเด็จปู่พรหมเจ้ากรุงสญชัย ราชามหาราช

ถวายผ้าห่มพระ
หมายเหตุ ค่าเครื่องสักการะบูชาอันได้แก่ ธูปเทียนแพ ผ้าห่มพระ ดอกไม้ธูปเทียน 11,400 บาท 
ค่าอาหาร 13,000 บาทค่ะิิ  
รวมมูลค่าทั้งหมดตลอดทั้งวันกว่า 178,000 บาทค่ะ  

ขออนุโมทนาบุญกับบุญกิริยาที่บุญมิตรทุกท่านได้กระทำมาตลอดทั้งวันด้วยค่ะ
สาธุ~ สาธุ~ สาธุ~ อนุโมทามิ 

Tags : ถวายเทียน  วัดถ้ำสามพี่น้อง  พระพุทธฉาย  กิจกรรม

view