สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

18 ก.ค. 53 อุปสมบทพระภิกษุ 9 รูป เณร 3 รูป

วันที่ 18 ก.ค. 53 คณะบุญมิตรพรหมโลกมาร่วมกันสร้างมหาบารบี มหาพลานิสงส์ เป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ ณ วัดไทรงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ก่อนเข้าพรรษาซึ่งน่าจะกลายมาเป็นประเพณีประจำทุกปีของคณะ เพื่อสืบทอดพระศาสนาธรรมทายาทให้เป็นนาบุญแก่โลก โดยในปีนี้ได้อุปสมบทพระภิกษุจำนวน 9 รูป และเณรจำนวน 3 รูป โดยมีเจ้าภาพหลักสืบเนื่องมาจากกระทู้บอกบุญ จำนวน 13 ท่านค่ะ

8.00 น. เบิกบายศรี เปิดมณฑลจักรวาล

อ่านโองการ

กรวดน้ำ

เจ้าภาพทั้ง 13 ท่าน รับมอบเครื่องอุปสมบท

1. คุณพ่อวิเชียร - คุณสุธิดา สมประกิจ

2. คุณสุเทพ - คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน

3. คุณยกเทียม - คุณกิมฮุ้ง แซ่โง้ว

4. ครอบครัวเนียมศรี

5. คุณธนกร ไตรรัตน์ และครอบครัว

6. คุณขาฮุ้ง แซ่แต้

7. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์

8. คุณอุษณีย์ - คุณศุภชัย ศุภาดารัตนาวงศ์

9. คุณยินดี วัชรกร และคุณประไพ ชาญชัย

10. คุณธณัฐชัย - คุณอุทัย ตรีสุคนธ์

11. คุณฉวีวรรณ สมประกิจและครอบครัว

12. คุณณัฐกฤตา ยอดวศิน

13. คุณจตุพร เอี่ยมสอาด

 เสร็จพิธีบวงสรวงแล้วรวมตัวกันที่ศาลาเพื่อจัดขนวบแห่นาค เจ้าภาพแต่ละท่านจัดเครื่องอุปสมบทอันได้แก่ ผ้าไตร บาตร ตลปัตรและย่าม

 

9.00 น.  โห่~~~~~~~~~~~~~~~~    ....... ฮิ้ว~~~~~

แห่นาค (นึกภาพมีเสียงแคนวงประกอบ)

นาคสนธยา เพโท

นาคชาตรี มั่นคง

นาคสงกรานต์ ชมเชย

นาคเวชยันต์ เห็นบริสุทธิ์

นาคธรรม สว่างอารมณ์

นาควิชิต มากเมือง

นาคเอวอ

นาคแง

นาคกำพล สุขกสัน

สามเณร

นาคปารเมศ ลาวทอง

(น่าจะเป็นลูกหลานของนายเทียม ลาวทอง ที่บวชเมื่อปีที่แล้วค่ะ)

นาคเก่ง จันดี

นาคผดุงสิทธิ์ เพิ่มสิน

วันทาสีมา

โปรยทาน

ส่งนาคเข้าพระอุโบสถ

เจ้าภาพส่งมอบผ้าไตรและบาตรให้แก่นาค

นาคขอบรรพชา

เจ้าภาพส่งมอบผ้าไตรและบาตรให้แก่นาค(สามเณร)

พระอุปัชฌาย์ให้โอวาทสอนพระกรรมฐาน

ถวายไทยทานแก่พระอุปัชฌาย์ พระคู่สวดและพระลำดับ ระหว่างรอนาคครองผ้า

รับไตรสรณคมณ์ และศีลสิบ บรรพชาเป็นสามเณร

สารเณร 3 รูป   สาธุ~สาธุ~สาธุ~ อนุโมทามิ

 

ขอนิสัยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

พระอุปัชฌาย์ ธัมมปาโร ให้โอวาทและตั้งชื่อฉายา

นาคสนธยา เพโท ได้รับฉายา อุฎฺฐาโน มีความหมายว่า ผู้ขยันหมั่นเพียร

นาคชาตรี มั่นคง ได้รับฉายา อาทโร มีความหมายว่า ผู้เอื้อเฟื้อ

นาคสงกรานต์ ชมเชย ได้รับฉายา ฐานิโย มีความหมายว่า ผู้ควรแก่ฐานะ

นาคเวชยันต์ เห็นบริสุทธิ์ ได้รับฉายา ฐิตาโส มีความหมายว่า ผู้มีความหวังดำรงอยู่

นาคธรรม สว่างอารมณ์ ได้รับฉายา ฐิติโก มีความหมายว่า ผู้มีความมั่นคง

นาควิชิต มากเมือง ได้รับฉายา สุจิตโต มีความหมายว่า ผู้มีจิตและความคิดดี

นาคเอวอ ได้รับฉายา นนฺทิโย มีความหมายว่า ผู้มีความยินดี

นาคแง ได้รับฉายา ปสุโต มีความหมายว่า ผู้ขวนขวายแล้ว

นาคกำพล สุขกสัน ได้รับฉายา สุชีโว มีความหมายว่า ผู้มั่นคง

บรรพชาอุปสมบทพระ 9 รูป

เรียงแถวใส่บาตรพระใหม่

ฉลองพระใหม่

โชติ โชติ ปะรายะโน

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ถวายภัตตาหารเพล

อฐิษฐานจบบุญ

ถวายสังฆทานและปัจจัยจำนวน 49,000 บาท

เจ้าภาพถวายเครื่องใช้แก่พระใหม่

กรวดน้ำรับพร

สรงน้ำ (เจิม) พระใหม่

สรุปยอดทำบุญในครั้งนี้

เจ้าภาพและบุญมิตรทุกท่านร่วมปัจจัยมา(มูลค่ารวม) 172,210 บาท

แบ่งออกเป็นค่าเครื่องอุปสมบทพระ 52,200 บาท

ไทยทาน 10,230 บาท

ค่าอาหาร สังฆทาน(ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคกองใหญ่) และเรื่องสักการะบูชา 39,380 บาท

ปัจจัยถวายพระอุปัชฌาย์ (5,000) พระคู่สวด (2x3,000) และพระลำดับ (14x200) รวม 17 รูป 13,400 บาท

แคนวง 3,000 บาท

ปัจจัยถวายร่วมสังฆทาน 49,000 บาท

ปัจจัยใส่ซองถวายพระ 25 รูป 5,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและบุญมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างพระที่มีเลือดเนื้อเพื่อสืบทอดพระศาสนาเป็นเนื้อนาบุญของโลกสืบไปค่ะ

สาธุ~ สาธุ~ สาธุ~ อนุโมทามิ

Tags : วัดไทรงาม  อุปสมบทพระภิกษุ  กิจกรรม

view