สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกระถางธูป

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
กระถางธูปทองเหลืองขนาด 14" 

ประทับตราสัญลักษณ์พรหมโลก

เนื่องจากสั่งทำเป็นพิเศษ จึงต้องทำอย่างน้อย 10 ใบ
ใบละ 5,900 บาท รวม 59,000 บาท
ขอเจ้าภาพ 10 ท่านค่ะ

รายนามเจ้าภาพ
1. คุณวิเชียร สมประกิจ
2. คุณสุธิดา สมประกิจ
3. คุณธนกร ไตรรัตน์
4. คุณปกรณ์ศักดิ์-คุณนราภรณ์ วัชราณ์
5. หจก. ผ่านฟ้าเอ็นจิเนียริ่ง 
6. บจ.เอส.พี.เค.เมทัลเวอคส์
7. คุณจตุพร เอี่ยมสอาด

บุญมิตรท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพ แจ้งชื่อได้ที่ฤดี ปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  พิธี

view