สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

3 ต.ค. 53 ถวายปฐมสภาศาลา วัดหนองน้ำใส

หลังจากที่ได้ร่วมกันสร้างปฐมสภาศาลาหลังนี้
 ตามกระทู้บอกบุญตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 
คลิกที่ตัวอักษรสีน้ำเงินเพื่อดูกระทู้เก่าได้ค่ะ
รวมมูลค่า 319,000 บาท
บุญมิตรนำสังฆทานมาร่วมถวาย

บุญมิตรร่วมกับชาวบ้านหนองน้ำใสสร้างสะพานบุญ บำเพ็ญงาน ขนสังฆทาน 100 ถัง


บวงสรวงพระพุทธปฐมศาสดาธรรมวารีพิศุทธิ์ วัฒนนาครมงคล
เบิกบายศรี

เปิดกรวยธูปเทียนแพ

บวงสรวงสักการะบูชาพระพุทธปฐมศาสดาฯ
ถวายภัตตาหารเพล

พระสงฆ์สวดฉลองปฐมสภาศาลา

อาจารย์อนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่าน

ถวายปฐมสภาศาลา พร้อมสังฆทานจำนวน 107 ถัง อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง(ถวายสำนักสงฆ์พุทธพัฒนา)มูลค่า 26,800 บาท ปัจจัยร่วมสังฆทาน 15,500 บาท ปัจจัยถวายค่าอาหาร 14,740 บาท ปัจจัยใส่ซองถวายพระ 19 รูป 3,800 บาท และถวายเต้นท์ มูลค่า 23,000 บาท 
รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 440,000 บาท 

กรวดน้ำรับพร
ถวายปฐมสภาศาลาเสร็จแล้ว ก็ทำพิธีบังสุกุลอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลาย

สังฆทานอุทิศบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณ ตามกระทู้บอกบุญนี้

"ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เป็นญาติก็ดี 

ไม่ใช่ญาติก็ดี ณ วัดหนองน้ำใสนี้ก็ดี ตามวัดวาอาราม ป่าช้าต่างๆก็ดี

 ที่บ้านที่เรือนก็ดี ที่อยู่อาศัย โรงงานร้านค้าต่างๆก็ดี ทางบก ทางร่วม

 ทางแยก ๓ แพร่ง ๔ แพร่ง ๕ แพร่ง ถนนหนทาง สะพาน อุโมงค์ต่างๆก็ดี

ทางน้ำ ทางทะเล ท่าเรือ คูคลอง หนองบึงต่างๆก็ดี

      

  รวมถึงหมู่เปรต ภูติผีวิญญาณและสัมภเวสีเร่ร่อนทั้งหลาย

 เมื่อท่านรู้แล้ว ทราบแล้ว โปรดมารับบุญกุศลและโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน

       

ขออัญเชิญพระมาลัย ท่านท้าวเวสสุวรรณ พยายมราช

และนายนิรยบาลมาเป็นประธานและดำเนินการโปรดเหล่าวิญญาณทั้งหลาย

ในพิธีบังสุกุลอุทิศนี้

      

  ท่านใดมีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ท่านใดมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

    

    ขอท่านทั้งหลายเมื่อได้รับบุญกุศลนี้แล้ว 

จงไปสู่สุคติภพ สัมปรายภพ อันชอบอันควรด้วยเทอญ

บุญมิตรนำใบบังสุกุลที่เขียนชื่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ใส่กระทงดอกบัวสวรรค์

อาจารย์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระสงฆ์สวดมาติกา

ถวายผ้าบังสุกุล

กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล

สรุปมูลค่าทั้งหมดในพิธีบังสุกุล ผ้าไตร 10 ชุด สังฆทาน 60 ถัง และปัจจัยถวายพระ 10 รูป และปัจจัยถวายเจ้าอาวาส 5 รูป รวมมูลค่า 38,600 บาท

ขออนุโมทนาในบุญกุศลอันหาประมาณมิได้ที่บุญมิตรทุกท่านได้สร้างวิหารทาน ปฐมสภาศาลา และท่านกล่าวว่าสร้างเต้นท์ก็เปรียบเหมือนได้สร้างกลดพระธุดงค์ และกุศลทั้งหลายที่ท่านได้สร้างอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยค่ะ

สาธุ~ สาธุ~ สาธุ~ อนุโมทามิ 

Tags : สร้างศาลา  กิจกรรม

view