สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

17 ต.ค. 53 งานทักษิณานุประทานครบรอบวันละสังขารอาจารย์อนันต์


 1 ปีเวียนมาบรรจบ ถึงวันครบรอบวันละสังขารของท่านอาจารย์อนันต์ เตชะจิตอาภรณ์ อาจารย์ใหญ่ของพวกเราเหล่าลูกศิษย์ของคณะพรหมโลก (21 ต.ค.) ซึ่งทุกปีเราจะมาจัดงานทักษิณานุประทาน ณ วัดปากน้ำ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธปฐมศาสดาตรีพระยาอุทก มหาโอษฐชลาศัย สมุทรสงคราม" 

  

9.00 น. ศิษยานุศิษย์ทุกคนพร้อมใจกันมาทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชา "สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาตรีพระยาอุทก มหาโอษฐชลาศัย สมุทรสงคราม"


และเนื่องจากวันนี้ตรงกับวันออกเจพอดี จึงได้จัดให้มีพิธี ปังจุยเต็ง ลอยปทุมเกศา 
(ไม่ได้จัดทุกปี เพราะตรงพอดีจึงทำ) 


อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ นโมพุทธายะ นมามิหัง

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพลีเกศา น้อมขึ้นบูชา องค์สมเด็จปฐมบรมศาสดา และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ด้วยกาย วาจา ใจ อันบริสุทธิ์ เลื่อมใส ศรัทธายิ่ง

นโมตัสสะ ภควโต นโมตัสสะ ตัสสะ ขอตัดเสียซึ่ง เกศา แห่งอินทรีย์สังขาร ตัดวัฏฏะสงสาร อาสาวะกิเลส แห่งธาตุขันธ์ ด้วยปรมัตถธรรมสัจจะ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วกองกุศลบารมีธรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ถือศีลมังสวิรัติ ปฏิบัติบำเพ็ญ เว้นการเบียดเบียนซึ่งเลือด เนื้อและชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ด้วยใจเมตตา กรุณาปราณี ขอกลั่นพลังบุญนั้นให้ใส กลั่นดวงใจให้บริสุทธิ์ เป็นมหาบารมี ประดุจดังปทุมเกศาดอกนี้


        
อิมินาปุญญะกัมเมนะ ขอผลานิสงส์แห่งคุณงามความดีนี้ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เจ้าการบัญชีทั้งปวง ขอขมาลาโทษ อโหสิกรรม และอภัยทานต่อกันสัพฺพพุทธานุภาเวนะ ขอปทุมเกศาได้นำพาเอาเคราะห์กรรมดำมืดทั้งหลาย ทุกข์ภัยทั้งปวง ความเจ็บไข้ได้ป่วยและอุปสรรคแห่งชีวิต (อธิษฐานตามประสงค์) 


ให้ลอยไปกับสายน้ำแม่คงคา สุดสายธารา ไม่หวนมา ไม่กลับคืน
สุดสายธารา ไม่หวนมา ไม่กลับคืน


ลอยเคราะห์ไปแล้ว ขึ้นมารับพรทั้งจากฟากฟ้า (ฝนพรำ) และภาคพื้นดิน


สวดมนต์ระหว่างรอถวายภัตตาหารเพล


จุดเทียนชัย
ถวายภัตตาหารเพล


พระฉัน


โยมก็อิ่ม


เผยโฉมแม่ครัวฝีมือฟ้าประทานอิ่มท้องแล้ว ก็เริ่มบำเพ็ญงานเผาผลาญแคลลอรี่สร้างสะพานบุญ


จัดสังฆทานกันสดๆ ของใหม่ทั้งนั้น
(สังฆทานตามกระทู้บอกบุญนี้ค่ะ)


ถวายกองภูเขาแห่งความร่ำรวย


ท่านอาจารย์อนันต์ เตชะจิตอาภรณ์


โชติ โชติ ปะรายะโน
เริ่มพิธีทักษิณานุประทาน


พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมถวายผ้าบังสุกุล 10 ชุด


และไทยทานแก่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป


อาจารย์อุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่าน


ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมผ้าไตรจีวร สังฆทาน กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว ขออานิสงส์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย อันประกอบด้วย ภรรยา ธิดา ศิษยานุศิษย์ ของผู้ล่วงลับซึ่งได้ร่วมกันบำเพ็ญแล้วในวันนี้ จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ภูมิธรรม บารมีธรรม ของท่านอาจารย์อนันต์ เตชะจิตอาภรณ์ ยิ่งใหญ่ แผ่ไพศาลยิ่งๆขึ้นไป และส่งผลถึงข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ได้รับพร 38 ประการ เข้าถึงมรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 ในชาตินี้ด้วยเทอญ


ถวายผ้าไตร 15 ชุด บาตร 1 ลูก สังฆทาน 120 ถัง เครื่องเสียง 1 ชุด น้ำ 21 แพ็ค ปัจจัยร่วมสังฆทานจำนวน 30,000 บาท ปัจจัยค่าอาหารจำนวน 6,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 95,000 บาท

ทั้งนี้ค่าอาหารที่บุญมิตรทุกท่านร่วมลงขันมานับได้ 17,240 บาท ชำระค่าอาหารที่นำมาช่วยงาน(ก๋วยเตี๋ยวหมูเรียง และขาหมูที่ทางวัดเก็บไว้ถวายพระในวันรุ่งนึ้น) 11,240 บาท อีก 6,000 บาท ถวายวัดตามที่แจ้งไว้ค่ะ ส่วนค่าสักการะบูชานับได้(รวมวันพุธ) 22,490 บาท ชำระค่าบายศรี 4,000 บาท ผลไม้ 1,055 บาท ขนม 5,000 บาท ฉัตรและพุ่มเงินทอง 3,000 บาท ปัจจัยที่เหลือ 9,435 บาท นำเข้ากองกลางเครื่องสักการะบูชา ซึ่งฤดีดูแลอยู่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ค่ะ


    
กรวจน้ำรับพร


ผ้าครองพระประทานตามกระทู้บอกบุญนี้
ถักทอมาจากเพชรกว่า 5,000 เม็ด ระยิบระยับงดงามมากค่ะ
มูลค่า 25,500 บาท

ปัจจัยที่บุญมิตรทุกท่าร่วมสร้างมานับได้ 31,800 บาท ส่วนที่เกินมา 6,300 บาท นำไปสมทบกองกลางเครื่องสักการะบูชาค่ะ (มั่นใจได้ว่าบุญมิตรทุกท่านได้ร่วมได้อานิสงส์ในเครื่องสักการะบูชาทุกครั้ง ผ้าห่มพระทุกผืนค่ะ) แห่ผ้ากฐินและผ้าครองพระประธานลอดยันต์เกราะเพชร


ชมความงดงามกันอีกครั้ง(ชัดไหมนิ)โชติ โชติ ปะรายะโน ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสวและสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัยที่จุดบูชานี้เทอญ

และถวายผ้ากฐินฝากไว้กับพระพุทธปฐมศาสดาตรีพระยาอุทก มหาโอษฐชลาศัย สมุทรสงคราม


ลาผ้าห่มพระผืนก่อน


นำไปถวายให้แก่วัดปากน้ำชักผ้าขึ้นห่มองค์พระ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธปฐมศาสดาตรีพระยาอุทก มหาโอษฐชลาศัย สมุทรสงคราม ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าห่มสักการะผืนนี้ ซึ่งมีสีดุจดั่งทอง พร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้เป็นนาถะที่พึ่งของโลก

          ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธปฐมศาสดาตรีพระยาอุทก มหาโอษฐชลาศัย สมุทรสงคราม ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณดุจห้วงมหรรณพ ณ ที่นี้ ได้โปรดรับผ้าห่มสักการะผืนนี้ อันเป็นเครื่องบรรณาการที่นำมาได้โดยยาก พร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

บุญมิตรทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรันตรัยก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านพร้อมบุญบารมีอันหาประมาณมิได้

ขออนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่านที่ได้บำเพ็ญบุญบารมี ทาน ศีล ภาวนา สละทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ลอยเคราะห์ สร้างบุญตลอดทั้งวันนี้ค่ะ 
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : งานทักษิณานุประทาน  กิจกรรม  วัดปากน้ำ

view