สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

24 ต.ค. 53 มหาสังฆทาน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์เริ่มเช้าวันอาทิตย์ด้วยการบำเพ็ญบุญออกกำลังกายขนมหาสังฆทานจำนวนกว่า 300 ถัง
ไปยังวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน บ้านเกิดของคุณสุเทพ อ่วมใจอ่อน บุญมิตรผู้เป็นกำลังหลักของเราท่านหนึ่งถึงวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ บุญมิตรทุกท่านร่วมกับชาวบ้านสร้างสะพานบุญลำเลียงมหาสังฆทาน


กองมหาสังฆทานตามสมทบบุญ


อธิษฐานจบทานมหาบารมี


ความปรารถนาใดๆในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน
ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา


โชติ โชติ ปะรายะโน
โชติ โชติ ปะรายะโน
โชติ โชติ ปะรายะโน


ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
จงมีแต่ความสว่างไสว และสว่างยิ่งๆขึ้นไป 
ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์


ถวายสังฆทานจำนวน กว่า 340 ถัง ผ้าไตร 15 ชุด บาตร 3 ลูก เทียน 1 คู่ พัดลม 3 ตัว ปัจจัยร่วมสังฆทานจำนวน 30,000 บาท และดอกไม้ธูปเทียนพร้อมปัจจัยจำนวน 10 ชุด
รวมมูลค่ากว่า 170,000 บาท

กรวจน้ำ รับพร

ขออนุโมทนาบุญกับการสร้างมหาทานบารมีกับบุญมิตรทุกท่านด้วยค่ะ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

เริ่มพิธีบังสุกุลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและเหล่าวิญญาณ ณ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์

พระสงฆ์สวดมาติกา


ถวายผ้าบังสุกุล


อุทิศบุญให้แก่วิญญาณทั้งหลาย

Tags : มหาสังฆทาน  กิจกรรม

view