สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

13 ก.พ. 54 ถวายสังฆทาน ณ พรหมโลการาม วัดเขาน้ำจั้น

8.30 น. บุญมิตรร่วมใจกันจัดเครื่องบวงสรวง
สมเด็จพระพุทธปฐมบรมศาสดา พรหมโลกานันไตศวรรย์

ทำความสะอาด องค์ปฐมฯ

เบิกบายศรี

การบูชาให้ผล การบวงสรวงให้ผล อามิสบูชา สักการะด้วยใจ
ย่อมได้รับความเมตตา จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์
 ขออานุภาพส่งผลสมปรารถนา ดังคำอธิษฐานเทอญ
 โชติโชติ ปะรายะโน ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงมีแต่ความสว่างไสว
 และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ

บวงสรวงและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ถวายภัตตาหารเพล

อาจารย์รับสังฆทาน

ความปรารถนาใดๆ ในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน

ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา


ถวายพระพุทธรูป 1 องค์ ผ้าไตร 27 ชุด สังฆทาน 70 ถัง ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป รวม 5,000 บาท และปัจจัยร่วมสังฆทาน จำนวน 36,200 บาท 
รวมมูลค่า 99,500 บาท

กรวดน้ำ รับพร
และขึ้นไปรับแจกพระเครื่อง องค์ปฐมบรมศาสดาฯ
แจกเสร็จ พระอาจารย์สมพงษ์ เจ้าอาวาส สำนักสงฆ์รวมญาติเจริญโพธิธรรม มาถึงพอดี จึงได้ถวายสี จำนวน 4 ถังและค่าแรงสร้างห้องน้ำที่บุญมิตรทุกท่านร่วมบุญมา จำนวน 60,000 บาท และบุญมิตรทุกท่านได้ร่วมสมทบบุญกันทันทีโดยไม่ได้บอกกล่าว จำนวน 14,000 บาทเพื่อเป็นค่าของเพิ่มเติม ฟ้าดินรับรู้การสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ 
ขออนุโมทนากับบุญมิตรทุกท่านค่ะ
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ
แล้วเดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว ซึ่งเราได้สร้าง อาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน บอกบุญ

เดิมงบประมาณอยู่ที่ 100,000 บาท
สร้างไป สร้างมา ปิดงบอยู่ที่ 400,000 บาท

และในวันนั้น ได้นำสีทาอาคาร จำนวน 24 ถัง
มามอบให้แก่โรงเรียน
เพื่อบูรณะอาคารเรียนให้สวยงามขึ้น


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเสี้ยว

และนักเรียน

ต้อนรับและขอบคุณอาจารย์ประทีปและคณะ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์

ของฝาก ให้ช่วยดูแล

หลังจากฝากให้เขาช่วยดูแลเรียบร้อย ไปทำพิธีสะเดาะห์เคราะห์เสริมดวงชะตากันต่อที่วัด เล่งฮกยี่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เล่าสู่กันฟัง ค่ะ

Tags : วัดเขาน้ำจั้น  กิจกรรม  โรงเรียน

view