สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายงานการร่วมสร้างพระ (ปรับปรุง 2 ก.ค. 57)

จากการที่บุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง 

1. สมเด็จพระพุทธพรหมโลกานันไตศวรรย์ ปฐมบรมศาสดา ประดิษฐาน ณ พรหมโลการาม(วัดเขาน้ำจั้น) ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

แล้วเสร็จนั้นได้มียอดปัจจัยที่ยังเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง

ปัจจัยดังกล่าวได้นำมาจัดตั้้งเป็นกองทุนสร้างพระ ซึ่งจัดสร้างและถวายแล้วดังนี้

2. พระพุทธปฐมนันทาโรจนฤทธิ์ ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์ป่าเขานันทา อ. สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ถวาย ณ วันที่ 19 เมษายน 2552 

3. พระพุทธปฐมศาสดาภาวนาธรรม อรัญญาวาสมงคล ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์ป่าวิเวกสามัคคีธรรม ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ถวาย ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2552 

4. พระพุทธปฐมศาสดารัตนมณีมรกต ศรีกบินทร์มิ่งมงคล ประดิษฐาน ณ วัดทุ่งพระพุทธ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ถวาย ณ วันที่ 26 กรกฏาคม 2552

5. พระพุทธปฐมศาสดาธรรมสุวรรณรังสี ประจันตเขตมงคล ประดิษฐาน ณ วัดสัปปโคน อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ถวาย ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2552

6. พระพุทธปฐมศาสดาธรรมวารีพิศุทธิ์ วัฒนนาครมงคล ประดิษฐาน ณ วัดหนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ถวาย วันที่ 27 กันยายน 2552

7. พระพุทธปฐมศาสดารัตนพนาบรรพตมณีมรกตธรรโมภาส เป็นพระแก้วปางจักรพรรดิขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดบรรพตรัตนาราม (วัดเขาไม้แก้ว) ถวาย ณ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 

8. พระพุทธปฐมศาสดาเมตตาธรรม พญาคีรีธารนาคาพิทักษ์ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์พุทธเมตตามหามงคล ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ถวายพร้อมปฐมสภาศาลา ณ วันเพ็ญมาฆบูชาที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

9. พระพุทธปฐมศาสดาตรีโลกเชษฐ์ธราธพ บรมบทธรรมเปิดโลกไตรภูมิ เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลก ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ถวาย วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553

10. พระพุทธปฐมศาสดาแก้วฟ้าจุฬามณีโลกนาถ ศรีอรัญรวมญาติเจริญโพธิธรรม เป็นพระพุทธรูปปางจักรพรรดิสีฟ้าขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์รวมญาติเจริญโพธิธรรม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ถวายพร้อมปฐมธรรมสภาศาลา ณ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 ปีขาล ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4

11. พระพุทธเมตตามหาโพธิธรรม  ประดิษฐาน ณ วัดมหาโพธิธรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ณ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 

12. พระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี รัตนประจิมทวีป พระพุทธรูปปางมารวิชัย จะนำไปประดิษฐาน ณ เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ฉลององค์พระ ณ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554
13. พระพุทธปฐมศาสดาพฤหัสรัตนบดี คุรุมณีสกลนคร เป็นพระพุทธรูปปางจักรพรรดิสีส้มขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดทุ่ง จ.สกลนคร ณ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554

14. พระพุทธเมตตามหาธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรวิหาร ณ วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2554

15. พระพุทธเมตตาสยามลังกาคุณากร ประดิษฐาน ณ วัดหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ณ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

16. พระพุทธปฐมศาสดาทีปนันท์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด พระพุทธรูปสีขาวประดับเพชรชวารอฟสกี้ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 90 นิ้ว ประดิษฐาน ณ ปฐมสภาวิหารพีระมิด บ้านสวนพีระมิด อ.บ้านนา จ.นครนายก ณ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2554  

17. พระพุทธปฐมศาสดาบูรพาธราบริรักษ์ ปฐวีสิรโลกธาตุ
18. พระพุทธปฐมศาสดาทักษิณธราบริรักษ์ อาโปสิรโลกธาตุ
19. พระพุทธปฐมศาสดาประจิมธราบริรักษ์ วาโยสิรโลกธาตุ
20. พระพุทธปฐมศาสดาอุดรธราบริรักษ์ เตโชสิรโลกธาตุ

องค์ที่ 17-20 เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลก ประดิษฐาน ประจำทิศทั้ง ๔ ณ มหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก พรหมโลการาม(วัดเขาน้ำจั้น) ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ณ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 

21. พระพุทธปฐมศาสดารัตนจันทราวิเชียรมาศ โพธิอาสน์วัณณาสมาศัย  พระพุทธรูปปางจักรพรรดิสีขาวมุกประดับเพชรชวารอฟสกี้ ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ประดิษฐาน ณ ศูนย์วิปัสสนา มูลณิธิโพธิวัณณา ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ณ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555

22. พระพุทธปฐมศาสดาสยัมภูนเรศชยันตี รัตนหัสดีศรีประจันต์ เป็นพระพุทธรูปปางจักรพรรดิสีชมพูขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ณ วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555

23. พระพุทธปฐมศาสดาไอศูรย์สุริยาทิตย์ มหิทธิมกุฏคีรีวัน เป็นพระพุทธรูปปางจักรพรรดิสีแดงขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ประดิษฐาน ณวัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ณ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

24. พระพุทธปฐมศาสดามกุฎจักรพรรดิภาสกรี รัตนจอมคีรีนาคพรต เป็นพระพุทธรูปปางจักรพรรดิสีม่วงขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดจอมคีรีนาคพรต ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ณ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556
 
25. พระพุทธเมตตาพรหมโลกาอโศกธรรมราช  ประดิษฐาน ณ วัดศรีธรรมโมทยะปิริเวณะวิหาร
(Sri  Dharmodaya  Pirivena)  เมืองแคนดี้  ประเทศศรีลังกา  ณ  วันอาทิตย์ที่ 28  ธันวาคม 2557
  
26. พระพุทธเมตตาจุฬามณีคีรีวงศ์ ประดิษฐาน ณ วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  ณ วันอาทิตย์ที่
29 กรกฏาคม 2557

27. พระพุทธรูปปางมารวิชัย สีขาว ขนาด 50 นิ้ว

องค์ที่  27 หล่อเสร็จและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีวัดที่เหมาะสมค่ะ

หลังจากสร้างองค์ที่ 1-6 และ 10-11 แล้วเสร็จ ยังมีปัจจัยเหลืออยู่ประมาณ 250,000 บาท ปัจจัยที่เกินมาจะนำไปสร้างพระเพื่อประโยชน์แก่การเกิดพุทธานุสติ ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 อาจารย์ได้โอนปัจจัยจำนวน 1,000,000 บาท ให้ทางโรงหล่อพรหมศร เพื่อสร้างพระพุทธรูปปางจักรพรรดิสีต่างๆเพิ่มอีก 3 องค์ (ถวายแล้วทั้ง 3 องค์-องค์ที่ 10,13,21) บุญมิตรท่านใดสนใจสมทบกองทุนสร้างพระติดต่อที่อาจารย์ค่ะ 

สรุป ตอนนี้มีพระอยู่ 1 องค์ องค์สีขาว 1 องค์ และพระพุทธเมตตา 1 องค์

Tags : บอกบุญ  สร้างพระ  สมเด็จองค์ปฐม

view