สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสมทบบุญสร้าง "สมเด็จพระพุทธปฐมมหาโพธิธรรม" (UPDATE 3/5/54)

เนื่องในวโรกาสมหามิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯจะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้

ทางวัดมหาโพธิธรรม โดยมูลนิธิมหาโพธิธรรม

จะจัดสร้างองค์พระพุทธปฏิมา

สมเด็จองค์ปฐมมหาโพธิธรรม

เป็นจำนวน ๑๒ องค์

เพื่ออันเชิญไปประดิษฐาน

 ณ วัดมหาโพธิธรรม

 และวัดสายปฏิบัติในประเทศ ๘ วัด 

พร้อมทั้งวัดต่างประเทศอีก ๓ วัด

 เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

และราชวงศ์จักรี

องค์พระพุทธปฏิมาสมเด็จองค์ปฐมมหาโพธิธรรม

 เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องรัตนโกสินทร์

ขนาดหน้าตัก ๑๐๘ เซนติเมตร

หมายถึง มงคล ๑๐๘ ประการ

ความสูงจากฐาน ถึง พระเศียร ๘๔ นิ้ว

หมายถึง พระชนมายุ ๘๔ พรรษา

ความสูงจากฐาน ถึง ยอดซุ้มเรือนแก้ว ๒๕๕๔ เซนติเมตร

 หมายถึง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔


มูลค่า องค์ละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

(เดิม ๓๐๐,๐๐๐ ปิดทองอีก ๑๕๐,๐๐๐)

จึงขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง

"สมเด็จพระพุทธปฐมมหาโพธิธรรม"
ซึ่งได้นำปัจจัยไปร่วมเป็นเจ้าภาพกับทางวัดมหาโพธิธรรม 
ในวันที่ 24 เม.ย. 54 แล้ว
จำนวน 300,000 บาท
(ดูกิจกรรม คลิก)

อีก 150,000 บาท 
จะนำไปถวายในวันเททองที่ 10 ก.ค. 54

แจ้งข่าว
ทางวัดมหาโพธิธรรมจะจัดพระสารีริกธาตุ(เทพนิมิต) ให้กับเจ้าภาพสร้างพระนำกลับไปบูชา ซึ่งการบูชาพระสารีริกธาตุจะต้องบูชาอย่างดี หากบูชาไม่ดีก็ให้โทษได้ ดังนั้นบุญมิตรท่านใดที่ร่วมบุญสร้างองค์ปฐมมหาโพธิธรรมแล้ว มีความประสงค์จะขอรับพระสารีริกธาตุไปบูชา ให้แจ้งชื่อที่ฤดี เพื่อจะได้แจ้งให้ทางวัดทราบต่อไปค่ะ และจะจัดให้ในวันที่ 10 ก.ค. 54

สมทบบุญร่วมสร้างได้ที่อาจารย์ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่

Tags : บอกบุญ

view