สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

10 เม.ย. 54 ยกช่อฟ้า วัดสัปโคน จ.ปราจีนบุรี

เนื่องในโอกาสที่ทางวัดสัปโคนจะจัดงานพิธียกช่อฟ้าศาลา
ขึ้นในวันมหาสงกรานต์ที่ 13 เมษายน 2554
 โดยช่อฟ้าทั้งหมด จะมี ช่อฟ้าขนาดใหญ่จำนวน 4 ช่อ
 และขนาดเล็ก(พญานาค)จำนวน 8 ช่อ
 ซึ่งทางคณะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวได้
 จึงได้ขออนุญาติทางวัด ขอยกช่อฟ้าก่อน
ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 นี้ 
ซึ่งเราจะได้ยกในวันนี้ 2 ช่อใหญ่ 
ส่วนช่อเล็กได้ทำการติดตั้งไปแล้ว

บุญมิตรนำสังฆทานมาร่วมงาน

สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาธรรมสุวรรณรังสี ประจันตเขตมงคล

อาจารย์จุดเทียนชัย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
อนุโมทนาบุญยกช่อฟ้า

ตักบาตร
ถวายภัตตาหารเพล
เจิมช่อฟ้า
ปิดทอง
ผูกผ้าเจ็ดสี
ผู้นำบุญและบุญมิตรร่วมกันปิดทองช่อฟ้า

และผูกผ้าเจ็ดสี
เจิมบายศรี
เริ่มพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาธรรมสุวรรณรังสี ประจันตเขตมงคล

โชติ โชติ ปะรายะโน

ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงมีแต่ความสว่างไสว 
และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ

 ขออานิสงส์แห่งการถวายช่อฟ้าพระอุโบสถ ยกพระพุทธศาสนาไว้เหนือเกล้าเหนือชีวิต บูชาไว้สูงสุด ขอชีวิตของข้าพเจ้าเจริญก้าวหน้าสูงยิ่ง สำเร็จผลสมปรารถนาสูงสุด พ้นความทุกข์ยากลำเค็ญ วัฒนาสถาพรทุกภพทุกชาติเทอญ

อาจารย์อ่านรายนามผู้นำบุญต่อหน้าพระพักตร์ พระพุทธปฐมศาสดาธรรมสุวรรณรังสี อันประกอบไปด้วย
ครอบครัวยอดวศิน
ครอบครัวสมประกิจ
ครอบครัวไพโรจน์พีระไพศาล
ครอบครัวกิติวรรณกุล
ครอบครัวไตรรัตน์
ครอบครัวศรีสุข 
ครอบครัวสิริคุณานันทน์กุล
ครอบครัวเอี่ยมสอาด
ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
ครอบครัววัชรากร
ครอบครัวมีเนตรทิพย์
ครอบครัวเนียมศรี
ครอบครัวพวงจำปี
และแล้วก็ได้เวลา ยกช่อฟ้า
ช่อที่ 1
ช่อที่ 2

บุญมิตรทุกท่านร่วมกันสวดชยันโต

อาจารย์อนุโมทนาบุญยกช่อฟ้าขนาดเล็ก

เนื่องจากติดตั้งไปแล้ว จึงต้องให้ช่างนำผ้าและแผ่นทองไปติดให้

ช่อฟ้าพญานาค

ยกกันเรียบร้อยแล้วก็ทำพิธีต่อ
ตั้งสัจจะอธิษฐานจบทานบารมี

อาจารย์อนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่าน
ถวายปัจจัยยกช่อฟ้าจำนวน 210,000 บาท ให้แก่สงฆ์เพื่อนำไปพัฒนาวัดสัปโคนให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
พร้อมผ้าไตรจำนวน 42 ชุด เทียน 1 คู่ สังฆทาน 34 ถัง บาตร 6 ลูก ตลปัตร 2 ชุด พัดลม 1 เครื่อง ปัจจัยถวายพระ 12 รูป และป้ายสักการะบูชาพระพุทธปฐมศาสดาธรรมสุวรรณรังสีฯ 

และร่วมสมทบบุญยกช่อฟ้าในวันจริงโดยมีพระอาจารย์เขียวเป็นเจ้าภาพอีกจำนวน 4,050 บาท

รวมมูลค่า 300,000 บาท
จรดบัว
ถวายผ้าห่มพระ

ช่อฟ้าขนาดใหญ่
ช่อฟ้าพญานาคขนาดเล็ก

ขออนุโมทนาบุญกับผู้นำบุญและบุญมิตรทุกท่านค่ะ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : วัดสัปโคน  ช่อฟ้า  กิจกรรม

view