สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

24 เม.ย. 54 ถวายพระพุทธเมตตา และมหาสังฆทาน วัดมหาโพธิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 
สร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่กันอีกครั้ง ที่ วัดมหาโพธิธรรม
เป็นวัดป่าที่เน้นเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และปฏิบัติในแนวทางที่น่าเลื่อมใส

ถวายภัตตาหารเพล
พระที่วัดนี้จะฉันมื้อเดียวและฉันในบาตร

รับพร

บุญมิตรสร้างสะพานบุญ

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญงานสร้างประโยชน์แก่พระศาสนา 
ขอความอุตสาหะ มานะ อดทน และขยันหมั่นเพียร
ก่อเกิดเป็นนิสัยในขันธสันดานของข้าพเจ้า 
หยาดเหงื่อและแรงกายขอกลั่นเป็นบุญกุศล 
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยเทอญ

สมทบบุญ

กองมหาสังฆทานกว่า 250 ถัง

อัญเชิญพระพุทธเมตตา

ขนวนแห่

ยกพระ

บุญมิตรพร้อมใจกันสวดพุทธคุณ

โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสว และสว่างยิ่งๆขึ้นไป
ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ
พระสงฆ์ สวดฉลองพระ เป็นทำนองสรภัญญะ


"ขออิทธิผลที่ท่านทั้งหลายปรารถนาแล้ว
ตั้งใจแล้ว จงสำเร็จโดยฉับพลัน
ขอความดำริทั้งปวงจงบริบูรณ์ 
เหมือนดั่งพระจันทร์วันเพ็ญ
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว เทอญ"
มอบถวายพระพุทธเมตตา

ถวายผ้าำไตร 12 ชุด สังฆทาน 280 ถัง พร้อมปัจจัยร่วมสังฆทานจำนวน 34,000 บาท

รวมมูลค่า 220,000 บาท
 

และได้ถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพสร้าง สมเด็จพุทธปฐมมหาโพธิธรรม
จำนวน 300,000 บาท

ถวายข้าวมธุปายาส แด่พระพุทธเมตตา

เบิกเนตร องค์ปฐมมหาโพธิธรรม

เบิกเนตรพระพุทธเมตตา

ข้าฯ        ขอน้อมสักการะบูชา                           สมเด็จปฐมบรมศาสดา

              พรหมโลกานันไตศวรรย์

              ปู่ใหญ่พรหมโลกทุกปางบรรพ์             องค์ปฐมทุกๆพระนาม

              ด้วยจิตเลื่อมใสยินดี

              พระพุทธเจ้าทั้งหมื่นโลกธาตุปฐพี         แสนโกฏทวี

              ทั่วทั้งอนันตจักรวาล

              พระปัจเจกพระโพธิสัตว์นับล้าน            หมื่นแสนปณิธาน

              การุณส่ำสัตว์ด้วยจิตเมตตา             

              พระธรรมคือรัตนแห่งปัญญา                อริยสัจจา

              นำพาข้ามพ้นทุกข์ภัย

              พุทธบริษัทหมดสิ้นสงสัย                     ศรัทธาเลื่อมใส

              เจริญในมรรคผล และนิพพาน

              ขอเดชะสัพพัญญุตญาณ                     โพธิจิตเบิกบาน

              เกิดขึ้นในดวงกมล

              บุญกุศลยิ่งใหญ่ส่งผล                         สิริมงคล

              ด้วยพุทธเมตตาบารมี             

              เรืองรองด้วยฉัพพรรณรังสี                   ทศบารมี

              อณูอินทรีย์หมดสิ้นอวิชชา

              ข้ามพ้นโอฆะด้วยนาวา                       ทานศีลภาวนา

              ญาณปัญญารู้แจ้งโดยพลัน

              ขอบุญฤทธิ์ปาฏิหาริย์อัศจรรย์              สัจจาธิษฐานคงมั่น

              เจริญตามรอยบาทพระศาสดา             

              ต่อหน้าพระพักตร์ พระพุทธเมตตา      ขอพระธรรมล้ำค่า

              จงสำเร็จเร็ววันฉับพลันเทอญ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : มหาสังฆทาน  สร้างพระ  กิจกรรม

view