สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

8 พ.ค. 54 เที่ยวเมืองสิงห์

สถานที่แรกที่เราไปท่องเที่ยวกันในวันนี้ คือ วัดพระนอนจักรสีห์
อธิษฐานจบบุญ
ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ และนิมนต์ให้ท่านครองผ้าใหม่
อนุโมทนาบุญพระสงฆ์ครองผ้าเรียบร้อย
ถวายผ้าไตรอีก 4 ชุด สังฆทาน 14 ถัง และปัจจัยจำนวน 5,500 บาท
รวมมูลค่า 14,500 บาท
กรวดน้ำอุทิศบุศกุศลให้แก่ชาวบางระจันรับพรสวดมนต์ต่อหน้าพระพักตร์พระนอนจักรสีห์แล้วนั่งรถไฟเที่ยวรอบวัด

แวะชมพระปรางค์ วัดหน้าพระธาตุแวะชมบ้านควายไทยบวงสรวงสดุดีชาวบางระจันโลหิตพลี         วีรชน           คนกล้าหาญ

ขอบวงสรวง      ดวงวิญญาณ     ผู้ยิ่งใหญ่
ผู้ปกปัก         รักษ์แผ่นดิน       จนตัวตาย

“บางระจัน”        คงไว้        ชั่วกาลนาน
      โลหิตหลั่ง       ถั่งโถม              ชโลมเลือด

ดินแดงเดือด          คลุ้งคาว            เคล้าผสานเสียงปืนแตก         หวนไห้              ในวิญญาณ

ฟ้าแดงฉาน           หมื่นแสนตาย    ในแผ่นดินโลหิตอาบ       ตัวตาย              ใจยังสู้

ถึงตัวตาย             ก็ยังสู้                มิรู้สิ้นเพราะกูรัก             กูหวงแหน         ในแผ่นดิน

อโยธยา...สิ้น        อดสู                  กูยอมตาย
     โลหิตพลี        สดุดี                  แด่คนกล้า

ทุกวิญญาณ์          “บางระจัน”        ยังคงหมาย

ความรักชาติ         ศาสน์กษัตริย์     แม้นตัวตาย

    ด้วยหัวใจ              กตัญญู             คู่แผ่นดิน

แล้วมาสร้างบุญถวายสังฆทานต่อที่วัดโพธิ์ 9 ต้นถวายพระพุทธรูป 1 องค์ ผ้าไตร 3 ชุด สังฆทาน 10 ถัง และปัจจัยจำนวน 6,310 บาท
รวมมูลค่า 13,500 บาท
อุทิศบุญกุศลให้ชาวบางระจัน
ชำระพระวรกายถวายผ้าห่มพระแวะพักทานข้าวแบบปิกนิคแวะสร้างบุญที่วัดสละบาปก่อนกลับบ้าน
โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
จงมีแต่ความสว่างไสว และสว่างยิ่งๆขึ้นไป
ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ

และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย


ถวายผ้าไตร 4 ชุด สังฆทาน 9 ถัง และปัจจัยจำนวน 5,500 บาท
รวมมูลค่า 12,000 บาท
อุทิศบุญกุศลถวายผ้าห่มพระ พร้อมสวดชยันโต

Tags : ท่องเที่ยว  กิจกรรม

view