สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง "สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี รัตนประจิมทวีป"

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง 

"สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี รัตนประจิมทวีป"

พระพุทธรูปปางมารวิชัย องค์สีขาว ประดับเพชร


มูลค่า 130,000 บาท

ซึ่งจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปประดิษฐาน
 ณ วัดสว่าง
ในเมือง ตูลุส ประเทศฝรั่งเศส

กำหนดการต่างๆจะแจ้งในภายหลัง

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมสร้าง เขียนชื่อใส่ซองสวดมนต์อธิษฐานจิตให้อาจารย์ค่ะ
คำอธิษฐานสร้างพระ 
ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี รัตนประจิมทวีป ผู้เป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งโลก “พุทธบูชา มหาเตชะวันโต” ขอตบะเดชะ อำนาจบารมีธรรม ประจักษ์ทั้ง ๓ โลก เกริกก้องทั้ง ๓ ภพ สยบเหตุเภทภัยทั้งปวง ศัตรูหมู่มารครั่นคร้ามมิกล้ำกราย หนี้เวร หนี้ภัย หนี้กรรม และหนี้สงฆ์ทั้งหลายที่ล่วงแล้ว ขอจงได้ชำระสะสาง หมดสิ้น บริบูรณ์ ณ บัดนี้เทอญ

Tags : บอกบุญ  สร้างพระ

view