สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

22 พ.ค. 54 ถวายพระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี รัตนประจิมทวีป

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 ฤกษ์ดี มงคลดี
 บุญมิตรมาร่วมบุญกันพร้อมหน้า บวงสรวง
"องค์สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี รัตนประจิมทวีป"
องค์ปฐมองค์แรกที่จะไปประดิษฐาน ณ ทวีปตะวันตก
 ซึ่งได้บอกบุญไว้ในกระทู้บอกบุญสร้างพระ

ได้ฤกษ์เบิกชัย เบิกบายศรี


เจิมป้ายพระนาม


เจิมกลองเพล


เจิมระฆังคู่


บรรจุ เกศาและสรีรธาตุองค์ปฐมพรหมโลกานันไตศวรรย์


บรรจุแผ่นทองและเพชรพลอย


ปิดพระเกตุมาลา


จุดเทียนชัย


อ่านโองการ และสวดมนต์อธิษฐานจิต


พระสงฆ์สวดฉลองพระ

ถวายภัตตาหารเพล

(ค่าอาหารทั้งหมดในงาน 20,140 บาท)

ถวายพระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี รัตนประจิมทวีป 
พร้อมอัฐบริขารและป้ายพระนาม
รวมมูลค่า 146,800 บาท

และขออนุญาติคณะสงฆ์ นำพระพุทธปฐมศาสดาฯ 
ไปประดิษฐาน ณ วัดสว่าง เมืองตูลุส ประเทศฝั่งเศส


ถวายระฆังคู่และกลองเพล พร้อมด้วยโต๊ะหมู่บูชาและพระไตรปิฏก
 สังฆทานจำนวน 27 ถัง รูปพระ 2 รูป
 และปััจจัยร่วมสังฆทานจำนวน 25,000 บาท
ให้แก่พระอาจารย์ศุภชัย ธัมมวโร
เจ้าอาวาสวัดห้วยต้าเหนือ ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(วัดทุรกันดาร ต้องนั่งเรือ 6 ชั่วโมง และเดินเท้าต่ออีก 4 กม.) 
รวมมูลค่า 150,000 บาท
เจ้าภาพถวายไทยทานและปัจจัยแก่พระสงฆ์จำนวน 12 รูป
 มูลค่า 18,000 บาท

รวมมูลค่าทั้งหมดในวันนี้ 314,000 บาท


กรวดน้ำรับพร


ฉลองระฆังและกลอง 
ส่งเสียงดังดั่งเสียงมนต์เสียงธรรม
ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหม นิพพาน


ปิดท้ายเสริมบารมี หยาดธรณี และจรดดอกบัว

ขออนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพ ผู้นำบุญและบุญมิตรทุกท่านค่ะ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : สร้างพระไตรปิฏก  สร้างพระ  กิจกรรม

view