สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

16-17 ก.ค. 54 ทัวร์สร้างบารมีนครพนม-มุกดาหาร (วันที่ ๒-๓)

เช้าวันที่ 2 ของการเดินทาง บุญมิตรบางท่านตื่นกันแต่เช้า บางคนไปชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง (ช่างภาพของเรานั่นเอง) บางคนไปละลายทรัพย์กับตลาดอินโดจีน
(เรื่องช๊อบเรื่องใหญ่ขาดไม่ได้) ก่อนกลับเข้าโรงแรมมาทานข้าวเช้ากัน 


แล้วออกเดินทางไปยังพระธาตุเรณูเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีกันต่อ


ถวายตลปัตรสีเหลือง (ไม่ใช่เพราะเข้ากับเสื้อนะคะ แต่เพราะพระธาตุเรณูเป็นพระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์)


บูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล


อาจารย์อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน


ถวายชุดเครื่องสักการะ 1 ชุด ผ้าไตร 2 ชุด ฉัตร 1 คู่ พานพุ่ม 1 คู่ เทียน 1 คู่ สังฆทาน 10 ถัง ผ้าห่มองค์พระธาตุ และปัจจัยจำนวน 15,000 บาท


กรวดน้ำ


รับพร


เหล่าเทพบุตร ช่วยกันห่มผ้าครองพระประธานและพระสาวก


"สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ"


"โตขึ้นผมจะเข้าไปห่มผ้าด้วยฮะ"


แห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ
พร้อมสวดบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ


ขณะที่เหล่าเทพบุตรห่มผ้า


บุญมิตรพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นทำนองสรภัญญะ


เสร็จแล้วมอบหมายให้เด็กเมืองสกล ปิ๊กและหนุ่ม นำเครื่องสักการะบูชา ต่างๆ ไปถวายให้แด่วัดที่วันแรก ไปไม่ทันตามโปรแกรม
อันได้แก่ พระธาตุประสิทธิ์


ถวายชุดเครื่องสักการะ 1 ชุด ผ้าไตร 2 ชุด เทียน 1 คู่ สังฆทาน 5 ถัง ผ้าห่มองค์พระธาตุ และปัจจัยจำนวน 12,000 บาท


และถวายชุดเครื่องสักการะ 1 ชุด ผ้าไตร 2 ชุด เทียน 1 คู่ สังฆทาน 5 ถัง และปัจจัยจำนวน 12,000 บาท ให้แด่วัดโอกาส (ศรีบัวบาน)

เสร็จแล้วแวะพักทานอาหารเที่ยง(ตรง!!)
ก่อนเดินทางไปสร้างมหาบารมี ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร


โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสว
และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัย
ที่จุดบูชานี้เทอญ


บูชาพระรัตนตรัย


และรับศีล


อาจารย์อนุโมทนาบุญ


ถวาย"สมเด็จพระพุทธเมตตา มหาธาตุพนม" พร้อมด้วยชุดเครื่องสักการะ 1 ชุด ผ้าไตร 2 ชุด ฉัตร 1 คู่ พานพุ่ม 1 คู่ เทียน 1 คู่ สังฆทาน 10 ถัง ผ้าห่มองค์พระธาตุ และปัจจัยจำนวน 16,900 บาท


กรวดน้ำรับพร


เสร็จแล้วไปนมัสการองค์พระธาตุพนม
ซึ่งภายในบรรจุพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันสวดพุทธปฐมสักการะ


ขบวนแห่ "สมเด็จพระพุทธเมตตา มหาธาตุพนม"


พร้อมด้วยบริวารอันได้แก้ผ้าห่มพระธาตุและเครื่องสักการะทั้งหลาย
เสียงสวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
ดังก้องไปทั่วบริเวณ


ห่มผ้ารอบองค์พระธาตุ


บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกับสวดมนต์บูชาสักการะ
"สมเด็จพระพุทธเมตตา มหาธาตุพนม"
และพระบรมสารีริกธาตุ


แล้วอัญเชิญพระพุทธเมตตาฯ มาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ
ทำพิธีสรงพระพักตร์ ชำระพระวรกาย
ท่านกลางสายฝนที่ตกลงมาห่าใหญ่เสมือนหนึ่งพญานาคกำลังปลื้มปิติร่วมอนุโมทนาบุญหลังเสร็จพิธีแห่องค์พระ


จรดดอกบัว

เสริมบารมี
เมื่อฝนซาแล้วก็ออกเดินทางต่อไปยัง
วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ)


เดินขึ้นเขานิดหน่อย


ถวายหมากพลูแด่หลวงปู่หล้า เขมปัตโต


อธิษฐานผ้าเกราะเพชรห่มองค์พระประธาน


จูดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


อาจารย์อนุโมทนาบุญ


ถวายชุดเครื่องสักการะ 1 ชุด ผ้าไตร 2 ชุด ฉัตร 1 คู่ เทียน 1 คู่ สังฆทาน 10 ถัง ผ้าเกราะเพชร และปัจจัยจำนวน 31,000 บาท


และถวายปัจจัยให้แด่แม่ชี 4 คน คนละ 5,500 บาท


กรวดน้ำ รับพร


ระหว่างที่เหล่าเทพบุตรห่มผ้าพระประธาน


บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันสวดมนต์เป็นพุทธบูชา


ผ้าที่เตรียมมาห่มองค์ท่านได้พอดี
แล้วลงเขากลับเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมพลอยพาเลช จ.มุกดาหาร

และแล้วก็ถึงวันสุดท้ายของการเดินทาง
ซึ่งมีเพียงโปรแกรมเดียว
คือเดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่


พระมหาเจดีย์ชัยมงคล


สร้างโดย พระอาจารย์ศรี มหาวีโร
สนับสนุนการก่อสร้างโดยบริษัทสุขทัย ปิโตรเลียม


ก่อนจะขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
ก็ต้องสร้างทานบารมีกันก่อน


ถวายชุดเครื่องสักการะ 1 ชุด ผ้าไตร 2 ชุด
 สังฆทาน 10 ถัง และปัจจัยจำนวน 23,699 บาท


กรวดน้ำ


รับพร
แล้วเดินขึ้นไปยังยอดพระเจดีย์ชั้น 7


ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ

บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
และอธิษฐานบารมี
ได้สร้างบุญบารมีครบถ้วนทั้ง ทาน ศีล ภาวนา
เสียงสวดมนต์ดังกังวาน
จนบุญมิตรท่านที่ร่วมสวดมนต์อยู่ด้านล่างกล่าวว่า
"เหมือนเสียงมนต์เสียงธรรมดังมาจากสวรรค์
ทำให้ผู้ที่มาร่วมบุญท่านอื่นๆ(ไม่ได้มากับกลุ่ม)
งงกันหมดว่าเสียงมาจากไหน
แต่ก็ได้ร่วมสวดมนต์พร้อมกันไปด้วย"


และร่วมสร้างทานบารมีต่อ 
ใส่ปัจจัยลงตู้เป็นจำนวนกว่า 23,000 บาท

รวมมูลค่าทั้ง 2 วัน 280,000 บาท

หลังจากอิ่มบุญกันเต็มที่
และได้ชมความงามของเจดีย์ชัยมงคลกันอย่างเพลิดเพลินแล้ว
ก็ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
ถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกท่าน


ขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญทุกๆบารมีตลอดการเดินทางสร้างมหาบารมีอันยิ่งใหญ่นี้กับบุญมิตรทุกท่านด้วยค่ะ
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : สร้างพระ  ท่องเที่ยว  กิจกรรม

view