สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

24 ก.ค. 54 ถวายเทียนพรรษา วัดป่าเขานันทาโรจนฤทธิ์


กลับจากทัวร์สร้างมหาบารมีอาทิตย์ถัดมาก็สร้างบุญสร้างบารมีกันต่อ ในช่วงเข้าพรรษา บุญมิตรทุกท่านยังคงเบิกบาน หน้าตาอิ่มบุญจัดเครื่องบวงสรวง


เริ่มพิธี


เบิกบายศรี


จุดเทียนชัย
โชติ โชติ ปะรายะโน
(สว่างมา สว่างไป)
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสวและสว่างยิ่งๆขึ้นไป
ดุจแสงเทียนชัยที่จุดบูชานี้เทอญ

อ่านโองการ

ต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดานันทาโรจนฤทธิ์” ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอเข้าถึงพระรัตนตรัย

 มีพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ เป็นสรณะ 

เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ทุกลมหายใจเข้าออก มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
 มีวิชชาและจรณะเป็นแนวทาง
 มีมรรค ผล นิพพาน เป็นที่สุดแห่งชีวิต


ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา


พร้อมสวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธคุณ


พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ


พิธีพุทธาภิเษก เหรียญสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดาฯ


ถวายผ้าสามสี


(พยายามจะจับพญานาคกลับบ้าน)


หล่อขึ้นทันตาเห็น


บวงสรวงสักการะ องค์ปฐมนันทาโรจนฤทธิ์แล้วเสร็จ


ลงมาที่ปฐมสภาศาลา เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ต่อไป


โชติ โชติ ปะรายะโน


รับศีล


ถวายภัตตาหารเพล


บุญมิตรทุกท่านร่วมบุญ


ตั้งสัจจาธิษฐาน เจริญตามรอยบาทพระศาสดา


พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดฉลองถนนทางขึ้นวัดที่อาจารย์ได้ส่งปูนมาเทถนน

อาจารย์อนุโมทนาบุญ


ถวายถนน และผ้าไตร 4 ชุด สังฆทาน 19 ถัง เทียนพรรษา 9 คู่
 เทียนขนาดกลาง 30 คู่ เหรียญองค์ปฐมบรมศาสดาฯ จำนวน 200 เหรียญ พร้อมปัจจัยจำนวน 20,000 บาท ให้แด่วัดป่าเขานันทาฯ  และปัจจัยถวายพระสงฆ์ 17 รูป รวม 5,100 บาท 
รวมมูลค่า 79,000 บาท


ถวายผ้าไตร 1ชุด สังฆทาน 1 ถัง เทียนพรรษา 1 คู่
 เทียนขนาดกลาง 3 คู่ เหรียญองค์ปฐมบรมศาสดาฯ
 จำนวน 200 เหรียญ พร้อมปัจจัยจำนวน 5,500 บาท
 รวมมูลค่า 9,900 บาท
และสีทาเมรุที่บุญมิตรร่วมบุญกันฉับพลันมูลค่า 22,500 บาท และปัจจัยค่า wire mesh เทพื้นรอบเมรุ จำนวน 13,000 บาท ให้แก่เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำใส (ปัจจัยตรงนี้จะนับรวมกับเมรุเมื่อถวายแล้วอีกทีค่ะ)


ถวายผ้าไตร 1ชุด สังฆทาน 1 ถัง เทียนพรรษา 1 คู่ 
เทียนขนาดกลาง 4 คู่ เหรียญองค์ปฐมบรมศาสดาฯ
 จำนวน 500 เหรียญ รูปองค์ปฐมศาสดาแก้วฟ้าจุฬามณีฯ
รูปใหญ่ 1 รูป รูปเล็ก 1,000 ใบ พร้อมปัจจัยจำนวน 5,500 บาท
รวมมูลค่า 19,900 บาท 
รวมทั้ง 3 วัด มูลค่า 108,800 บาท


กรวดน้ำรับพร


ต่อไปเป็นงานอีเว้นท์ฮับ


บุญมิตรทุกท่านร่วมใจกันสวดชยันโต
โดยมีเจ้าอาวาสวัดป่าเขานันทาร่วมอนุโมทนาด้วย


พิธีเปิดถนนทางขึ้นวัดป่าเขานันทาฯ


ขออานิสงส์แห่งการถวายถนน ขอให้ธุรกิจการงานทางโลก
มีความคล่องตัว สำเร็จผลด้วยความรวดเร็ว 
เดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย พบเจอกัลยาณมิตรทุกหนแห่ง
ขอการปฏิบัติธรรมได้พบบัณฑิตครูบาอาจารย์
ผู้ชี้นำแนะแนวทางสัมมาปฏิบัติ เจริญในมรรคมีองค์ ๘ เทอญ


พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและบุญมิตรทุกท่านด้วยค่ะ
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : ถวายเทียน  วัดป่าเขานันทา  กิจกรรม

view