สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

7 ส.ค. 54 ถวายพระพุทธเมตตาสยามลังกาคุณากร

อีกหนึ่งงานบุญสร้างมหาบารมีอันยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 54
ณ วัดหนองโพ จ.ราชบุรี
ซึ่งในวันนี้เราจะมาร่วมกันถวายพระถึง 3 องค์ด้วยกัน 

โดยมีพระพุทธเมตตาสยามลังกาคุณากร
นำบุญโดย อาจารย์ประทีป ยอดวศิน เป็นองค์ประธาน

พระพุทธรูปปางประสูติ นำบุญโดย บ.พรหมศร จก.
และ

พระพุทธรูปปางนิพพาน นำบุญโดย บ.พรหมศร จก.


บุญมิตรร่วมแรงกันบำเพ็ญงาน จัดเครื่องบวงสรวงและมาร่วมบุญกันอย่างคับคั่ง


บุญมิตรตั้งจิตอธิษฐานถวายเครื่องพุทธามิสบูชา


ความปรารถนาใดใดในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน
ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดาเบิกพระพักตร์


ชำระพระวรกาย


ทั้ง ๓ พระองค์


เบิกบายศรี เบิกธรรมจักรโชติ โชติ ปะรายะโน


ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงมีแต่ความสว่างไสว


ดุจแสงเทียนชัยที่จุดบูชานี้เทอญ

อ่านโองการบวงสรวงพระพุทธเมตตาสยามลังกาคุณากรบุญมิตรตั้งจิตอธิษฐานถวายตะเกียง ให้สติปัญญาสว่างไสว ชีวิตเจริญรุ่งเรือง


จุดเทียนชัย เริ่มพิธี


พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร


ถวายข้าวมธุปายาส


และพวงมาลัย
อาจารย์อนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่าน


ถวายพระพุทธเมตตาสยามลังกาคุณากร พระพุทธรูปปางประสูติและนิพพาน


ถวายธรรมจักร


และพุทธราชูปโภคต่างๆ อาทิ บังแทรก ป้ายสักการะ พร้อมด้วย ผ้าไตร 17 ชุด 
บาตร 2 ลูก ตลปัตร 1 ชุด เทียนพรรษา 1 คู่ สังฆทาน 41 ถัง
 และปัจจัยจำนวน 34,000 บาท และปัจจัยถงายพระสงฆ์ 9 รูป รวม 9,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 330,000 บาท


กรวดน้ำรับพร


เจ้าอาวาสอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากศรีลังกามาเสริมบารมีให้แก่บุญมิตรทุกท่าน
ขออนุโมทนาบุญ กับมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่อันมาประมาณมิได้กับผู้นำบุญและบุญมิตรทุกท่านค่ะ
สาธุ....สาธุ....สาธุ....อนุโมทามิ

Tags : สร้างพระ  กิจกรรม

view