สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

25 ก.ย. 2554 มหาสังฆทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

หลังจากบอกบุญไม่ถึง 2 อาทิตย์ บุญมิตรทุกท่าน
ก็พร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจสละทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ
ที่ประสบความเดือดร้อน โดยทำสถิติ จัดซื้อของทั้งหมด 300 ถังได้ภายในไม่ถึง 24 ชั่วโมง และเจ้าภาพจองสังฆทานเต็มอย่างรวดเร็ว (แถมเกินอีกต่างหาก) 


โดยมี บ.พรหมศร จก. นำโดย คุณมณีอุมา (เจ๊อ้อย) และ ธรรมสถานโพธิสัตว์โต ร่วมสมทบสังฆทานเพิ่มอีก 100 ถัง


บุญมิตรทุกท่านร่วมแรงกันจัดสังฆทาน 300 ถัง

                             

อัญเชิญ ท่านท้าวเวสสุวรรณ 
มาเป็นประธานในพิธีบังสุกุลอุทิศบุญกุศล

                   อาจารย์อนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่าน
ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพมหาสังฆทานในครั้งนี้
                                 โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสว
และสว่างยิ่งๆขึ้นไป
ดุจแสงเทียนชัย
ที่จุดบูชานี้เทอญ
                           

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                               

ถวายภัตตาหารเพล
           ขอขอบคุณชาวบ้านวัดมหาดไทยที่ทำอาหารอร่อย
มาร่วมบุญและเลี้ยงบุญมิตรทุกท่านค่ะ

ตั้งความปรารถนาสร้างบารมี
"ความปรารถนาใดๆในโลกหล้า
ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน
ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร
เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา"

ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว

 ที่เป็นญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี

 ณ ที่นี้ก็ดี ตามวัดวาอาราม ป่าช้าต่างๆก็ดี ที่บ้านที่เรือนก็ดี

 ที่อยู่อาศัย โรงงานร้านค้าต่างๆก็ดี ทางบก ทางร่วม ทางแยก

๓ แพร่ง ๔ แพร่ง ๕ แพร่ง ถนนหนทาง สะพาน อุโมงค์ต่างๆก็ดี

ทางน้ำ ทางทะเล ท่าเรือ ท่าข้าม คูคลอง หนองบึงต่างๆก็ดี

เรือกสวน ไร่นา ป่าเขา หุบเหวต่างๆก็ดี

        รวมถึงหมู่เปรต ภูติผีวิญญาณและสัมภเวสีเร่ร่อนทั้งหลาย

เมื่อท่านรู้แล้ว ทราบแล้ว โปรดมารับบุญกุศล

และโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน

        ขออัญเชิญพระมาลัย แสดงธรรมเทศนา ท่านท้าวเวสสุวรรณ

พยายมราช และนายนิรยบาลมาเป็นประธานและ

ดำเนินการโปรดเหล่าวิญญาณทั้งหลายในพิธีบังสุกุลอุทิศนี้

ท่านใดมีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์

ท่านใดมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

        ขอท่านทั้งหลายเมื่อได้รับบุญกุศลนี้แล้ว

 จงไปสู่สุคติภพ สัมปรายภพ อันชอบอันควรด้วยเทอญ


พระสงฆ์สวดมาติกา บังสุกุลทอดผ้าบังสุกุล


ขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว
จงสำเร็จโดยฉับพลัน ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่
เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี


ถวายผ้าไตร 14 ชุด สังฆทาน 422 ถัง ฉัตร 1 คู่ เทียนพรรษา 1 คู่ 
ปัจจัยถวายพระ11รูป 16,500 บาท
 และปัจจัยจำนวน 35,000 บาท
 ให้แด่วัดมหาดไทย 
รวมมูลค่า 275,000 บาท


กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล


รับพร


อุทิศบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

และคณะสงฆ์ได้อนุญาติให้นำสังฆทานจำนวน 380 ถัง ไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านใน ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ อ.อ่างทอง

และได้นำปัจจัยจำนวน 20,000 บาท ที่บุญมิตรทุกท่านได้สมทบบุญกันมารวมกับปัจจัยเช่าบูชารูปท่านท้าวเวสสุวรรณโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ฝากให้ผู้นำชุมชน (น้าอ้อย น้องสาวซ้อแหว๋ว) นำไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประะสบภัยต่อไป


ซึ่งชาวบ้านที่มารออยู่ได้รับทุกท่าน
และยังมีเหลืออยู่ประมาณ 40 ถัง


นำไปช่วยเหลือชาวบ้านในแถบวัดไพรวัลย์ 
ซึ่งมีประมาณ 100 ครัวเรือน
ซึ่งต้องฝากไว้ให้ทางผู้นำชุมชน
นำไปแบ่งแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านต่อไป


ขออนุโมทนากับมหาบุญมหากุศลมหาบารมีที่บุญมิตรทุกท่านได้ร่วมกันสร้างด้วยความเมตตากรุณาสละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : มหาสังฆทาน  กิจกรรม

view