สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์มหาบารมี นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ปีใหม่ 2556

หลังจากโหวตกันมา 2 รอบ ในที่สุดก็ได้ข้อสรุป ดังนี้ค่ะ


การเดินทางครั้งนี้เราจะไปนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
เมืองสาวัตถี และไปชมทัชมาฮาล

เดินทาง 8 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 55 - 3 ม.ค. 56

เปิดรับ 58 ท่าน
รถทัวร์ 2 คัน ค่าใช้จ่าย 

40 ท่านแรก ท่านละ 50,800 บาท

ท่านที่ 41-49 ท่านละ 52,800 บาท

ท่านที่ 50-58 หากมีตั๋วบินภายใน ท่านละ 52,800 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
หากไม่มีตั๋วภายใน จะต้องนั่งรถทัวร์เฉพาะการเดินทางจาก คยาไปพาราณสี
ท่านละ 48,300 บาท
รายนามผู้ร่วมเดินทาง
1-6 อาจารย์ประทีป (11/12/55 ยอดรวม 7 คน)
7-8 คุณที (14/12/55)
9  ฤดี (17/12/55)
10-12 ป้าทัย (14/12/55)
13-14 แนน (14/12/55)
15-17 พี่จิ-เบิร์ด (14/12/55, 15/12/55 ,16/12/55)
18-22 คุณอภิชญา (13/12/55)
23 คุณณรงค์ศักดิ์ (14/12/55)
24-25 คุณหนึ่ง (11/12/55)
26 ท่านเจ้ากรมพิทยา (13/12/55 5คน)
27 คุณกิ่งแก้ว แสงแผ้ว (13)
28 คุณวรรทนา เพชรแก้ว (13)
29-31 ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ (15/12/55)
32 เจ๊น้อย (15/12/55)
33 อาแอ๋ว (13/12/55)
34 เสี่ยน้อย (14/12/55)
35 คุณวิมลวรรณ (เพื่อนคุณสุเทพ)(13/12/55)
36-37  คุณอังคนา (13/2/55)
38 อาเล็ก (11/12/55)
39 ป้าแจ๋ว (17/12/55)
40 คุณอมลภา เอนกพงษ์ (11/12/55 ยอดรวม 3 คน**)
41-45 ซ้อกุง (14/12/55)
46 อาอี๊ด (15/12/55)
47.คุณบุญส่ง บุญมาก (11)
48.คุณถวิล บุญมาก (11)
49.คุณพัชนีพร มงคลเคหา (11/12/55)

นั่งรถภายในประเทศ รอตั๋วบินภายใน
50.คุณยศวัฒน์ แสงแผ้ว (13)
51.นอ.โกเมศ เจริญดี (13)
52.คุณอิสรีย์ จุลจิราภรณ์ (กลับก่อน ซื้อตั๋วการบินไทยเอง)(12/12/55)
53.-55.คุณพรทวี คงพูนเกษมสุข (11/12/55)

โหลดโปรแกรม ใบเสร็จมัดจำ

Tags : ทัวร์มหาบารมี  ต่างประเทศ

view